Ιστολόγια

Η ζωή μου σε 2 ρόδες...

Ποια είναι πιο σημαντική "ρόδα": εκείνη που χαράσσει τον δρόμο μου ή εκείνη που μου δίνει ώθηση για να κινηθώ μπροστά???

Υδρία - Γιάννης Ρίτσος

[...]
Ποδήλατα περνούσαν στον απάνω δρόμο
δίχως φώτα
με τις ρόδες φωτισμένες μονάχα απ’ τη σιωπή της θάλασσας
[...]

[...]
Τα ποδήλατα ανοίκιαστα απομένουν
δίπλα στο δρόμο,
ένα ποδήλατο μονάχο
ακουμπισμένο στον κορμό της συκιάς,
μονάχα, οι τροχοί του θαμπωμένοι,
στη σέλα του η άχνα απ’ την παλάμη του φθινοπώρου
[...]

ΥΔΡΙΑ
Γιάννης Ρίτσος

wp