Επιστολή προς Υπουργείο Περιβάλλοντος, Νοέμβριος 2009

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣ: κ. Τ. Μπιρμπίλη,
Υπουργό,
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Αμαλιάδος 17,
11523 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ: κ. Ι. Ραγκούση,
Υπουργό,
Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σταδίου 27,
10183 ΑΘΗΝΑ
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου,
Υπουργό,
Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών,
Νίκης 5-7,
10180 ΑΘΗΝΑ
κ. Δ. Ρέππα,
Υπουργό,
Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 ΠΑΠΑΓΟΥ

Θέμα: Χάραξη και υλοποίηση πολιτικής για το ποδήλατο

Κυρία Υπουργέ,

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και ελπίζουμε ότι θα συνδυαστεί με θετικές δράσεις γενικότερα για την αστική κινητικότητα και ιδιαίτερα για το ποδήλατο.
Δεν σας κρύβουμε ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που αναλαμβάνει τα ηνία του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος μία εις βάθος γνώστης των ζητημάτων που αφορούν στην πολιτική προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου και ευελπιστούμε αυτό το γεγονός να δώσει ώθηση στην προσπάθεια για υλοποίηση μίας συνολικής πολιτικής για το ποδήλατο στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, προσπάθεια στην οποία θα μας βρείτε αρωγούς.
Οι μέχρι τώρα ασκούμενες πολιτικές (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, που μετά από μερικά χρόνια θα κορεστούν) ευνοούν τα αυτοκίνητα, που αυξάνονται κάθε χρόνο κατά χιλιάδες, και επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα ζωής. Η πόλη έχει φτάσει σε ένα πολλαπλό αδιέξοδο που όλο και πιο δύσκολα μπορεί να λυθεί. Η εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, ακόμα και του μεγέθους του Παρισιού ή του Λονδίνου, υποδεικνύει την δυνατότητα
και την αναγκαιότητα χρήσης του ποδηλάτου.
Είναι γεγονός ότι παρά τις αντίξοες κυκλοφοριακές συνθήκες στην Αθήνα και την έλλειψη υποδομών όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν το ποδήλατο σαν μέσο καθημερινής μετακίνησης.
Πρόσφατα (15/06/2009) ο προκάτοχός σας κ. Σουφλιάς εξήγγειλε την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και τη σταδιακή υλοποίηση των βασικών υποδομών για το ποδήλατο στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας του οποίου οι βασικοί άξονες είναι (α) η μελέτη και κατασκευή του κεντρικού άξονα ποδηλατοδρόμων του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος της Αθήνας (Κηφισιά – Φάληρο), (β) ο σχεδιασμός του δικτύου αξόνων για το ποδήλατο στην Αθήνα, που θα συνδέονται με τον κεντρικό άξονα ποδηλατοδρόμων και (γ) η δημιουργία - κατά το δυνατόν- σε όλους τους σταθμούς του Μετρό ειδικών χώρων φυλασσόμενης στάθμευσης ποδηλάτων.
Οι εξαγγελίες αυτές έρχονται σε συνέχεια παλαιότερων εξαγγελιών των Υπουργών Μεταφορών, κ. Χατζηδάκη, (12/06/2008) περί δημιουργίας δύο ποδηλατοδρόμων (Κατεχάκη-Ούλωφ Πάλμε (μέσω Πολυτεχνειούπολης και Πανεπιστημιούπολης) και (Παναθηναϊκό Στάδιο – Φάληρο) και Τουρισμού, κ. Πετραλιά, (05/02/2007) περί δημιουργίας ποδηλατοδρόμου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης (ΣΕΦ-Βαρκιζα).
Καθόσον οι εξαγγελίες των κ. Χατζηδάκη και Πετραλιά, είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο (φάση μελετών), παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον οι δύο πρώτοι θα έπρεπε να είναι έτοιμοι το 2010, επιτρέψτε μας να είμαστε επιφυλακτικοί και αναφορικά με τις εξαγγελίες Σουφλιά, οι οποίες όμως είναι, κατά την άποψή μας, προς τη σωστή κατεύθυνση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη χρήση του ποδηλάτου στην πόλη. Μάλιστα, οι σχετικές ενέργειες υλοποίησης των εξαγγελιών αυτών έχουν ανατεθεί στη Διεύθυνση Ειδικών Έργων και Αναβάθμισης Περιοχών του Υπουργείου σας.
Είναι όμως επίσης αλήθεια, ότι κάποια από τα πάγια αιτήματά μας, αρμοδιότητος σας, δεν έχουν εισακουστεί – ή παραπέμφθηκαν για εξέταση σε μελλοντικό χρόνο - οπότε να μας επιστρέψετε να τα επανυποβάλουμε με την παρούσα επιστολή καθότι εκτιμούμε ότι η εξέτασή τους επείγει:

Ειδικότερα τα αιτήματά μας, αρμοδιότητάς σας, είναι τα πιο κάτω:

• Να περιληφθεί ως προδιαγραφή για κάθε έργο οδοποιίας (εθνικό δίκτυο, επαρχιακοί δρόμοι, γέφυρες κλπ.) η πρόβλεψη για την κυκλοφορία ποδηλάτων.
• Να περιληφθεί στις προδιαγραφές πολεοδομίας η κυκλοφορία και στάθμευση ποδηλάτων.
• Ειδικά για την κατασκευή των νέων σταθμών του Μετρό η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να κατασκευάσει υποδομές για τη διευκόλυνση της μεταφοράς του ποδηλάτου στο Μετρό.
• Ειδικότερα για το κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Δήμο, να υλοποιηθεί η κατασκευή ενός ικανοποιητικού δικτύου ποδηλατοδρόμων.
• Να εξετασθούν άμεσα οι δυνατότητες προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου με τις υπάρχουσες οδικές υποδομές (οδοί για τις οποίες φέρει την ευθύνη το Υπουργείο σας).
• Επανεξέταση της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας δημιουργίας νέων αυτοκινητοδρόμων στην Αττική, και ειδικότερα περιμετρικά του Υμηττού.
• Να δημιουργηθεί κόμβος ηλεκτρονικής πληροφόρησης για το ποδήλατο σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.
• Ζητούμε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εξαγγελιών του προκατόχου σας Υπουργού κ. Σουφλιά της 15/06/2009.

Τέλος σας καλούμε να συνηγορήσετε και να ασκήσετε την επιρροή σας στην ΑΜΕΛ Α.Ε. ώστε να επιτραπεί επιτέλους η μεταφορά ποδηλάτων στο Μετρό όπως γίνεται με σε όλα τα ΜΜΜ σταθερής τροχιάς της Αθήνας, δηλ. στον ΗΣΑΠ (πλέον χωρίς περιορισμούς), στο Τραμ και τον Προαστιακό, όπως γίνεται στα μετρό πάρα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων καθώς, όπως εύστοχα έχετε ήδη επισημάνει στο βιβλίο σας «Φτιάχνοντας Πόλεις για Ποδήλατο» και ειδικότερα στη σελ. 60 του Κεφαλαίου 1, «σε συρμούς προαστιακού τρένου, ή ακόμα και μετρό, υπάρχει σχετική επάρκεια για τη διάθεση μικρού μέρους του χώρου τους για τα ποδήλατα» γεγονός που αρνιόταν με πείσμα η διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., της ΑΜΕΛ Α.Ε. και ο προκάτοχός σας Υπουργός τόσα χρόνια στους ποδηλάτες της πόλης.

Με βάση τα παραπάνω σας προτείνουμε να συναντηθούμε για να συζητήσουμε τα πιο πάνω ζητήματα υλοποίησης της πολιτικής που αφορά στο ποδήλατο και να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και να μας παρουσιάσετε τα σχέδιά σας για τις άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που έχετε θέσει για την πολιτική για το ποδήλατο, μια «εναλλακτική προσέγγιση στον τρόπο ζωής που έχει γίνει ανυπόφορος».

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Ποδηλάτ-ισσ-ες

Categories: 
Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
wp