Επιστολή προς την Περιφέρεια Αττικής και η εκ μέρους της απάντηση