Κανόνες δημοσίευσης στο forum

1 καταχώριση / 0 νέα/ο
podilat-iss-es
Εικόνα podilat-iss-es
Απών/απούσα

- Δεν προσβάλουμε άλλα άτομα και δεν αναφερόμαστε εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων μέσω του forum χρησιμοποιώντας την ανωνυμία που μας δίνει το ψευδώνυμο μας.

- Απαγορεύεται η δημοσίευση μηνυμάτων εμπορικού-κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο site, πέρα από την δημοσίευση αγγελιών από ιδιώτες σχετικά με την πώληση και τη ζήτηση ποδηλατικού εξοπλισμού.

- Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση μηνυμάτων που δημιουργούν νομικό πρόβλημα στο site και θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Ποδηλάτ-ισσ-ες

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
4.710145
Μέση αξιολόγηση: 4.7 (69 ψήφοι)
contact