Επιστολή προς Υπουργείο Εσωτερικών Νοέμβριος 2009

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣ: κ. Ι. Ραγκούση,
Υπουργό,
Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σταδίου 27,
10183 Αθήνα
ΚΟΙΝ: κ. Τ. Μπιρμπίλη,
Υπουργό,
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Αμαλιάδος 17,
11523 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Δράσεις για το ποδήλατο από Δήμους της ευρύτερης περιοχής Αθηνών

Κύριε Υπουργέ,

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και ελπίζουμε ότι θα συνδυαστεί με θετικές δράσεις γενικότερα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
Οι Ποδηλάτ-ισσ-ες έχουν σκοπό τους την προώθηση του ποδηλάτου στην Αθήνα εκτιμώντας τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που έχει η χρήση του. Ιδιαίτερα για πόλεις, όπως η Αθήνα, με εντονότατα προβλήματα ρύπανσης και κυκλοφοριακού αδιεξόδου το ποδήλατο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα, όπως συμβαίνει σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου.
Ήδη από τις (15/06/2009) ο προηγούμενος Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Σουφλιάς εξήγγειλε την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και τη σταδιακή υλοποίηση των βασικών υποδομών για το ποδήλατο στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός του δικτύου αξόνων για το ποδήλατο στην Αθήνα, που θα συνδέονται με τον κεντρικό υπό μελέτη άξονα ποδηλατοδρόμων (Κηφισιά – Φάληρο). Μάλιστα, οι σχετικές ενέργειες υλοποίησης έχουν ανατεθεί στη Διεύθυνση Ειδικών Έργων και Αναβάθμισης Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ανωτέρω δίκτυο θα διέρχεται από οδούς αρμοδιότητας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης πρωτεύουσας.
Για αυτό το λόγο, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σας καλούμε να συνδράμετε στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού καθότι μόνο η ολοκληρωμένη εφαρμογή του θα μπορέσει να αξιοποιηθεί από τους χρήστες ποδηλάτου και θα οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης ποδηλάτου στην Αθήνα με ασφάλεια.
Αφορμή για αυτή την επιστολή είναι η πρωτοφανής, κατά την άποψή μας, καταψήφιση του μέρους του Διαδημοτικού Ποδηλατοδρόμου Ψυχικό-Εκάλη που περνάει από τα Μελίσσια από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μελισσίων, ενώ η μελέτη εκπονήθηκε από Καθηγητές του Ε.Μ.Π. και εγκρίθηκε από μηχανικούς δύο Υπουργείων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Υ.Μ.Ε.). Αποτέλεσμα είναι ο κατακερματισμός και η αποσπασματικότητα των εναπομεινάντων τμημάτων του διαδημοτικού ποδηλατοδρόμου που αναμφίβολα θα έχει πλέον, σε μεγάλο βαθμό, αν υλοποιηθεί, διακοσμητική αξία.
Τέτοια φαινόμενα υπονομεύουν την υλοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πρωτεύουσα, για το οποίο υπάρχει αδιαμφισβήτητη ανάγκη καθώς τόσο ο αριθμός των χρηστών ποδηλάτου αυξάνει καθημερινά όσο και οι ελλείψεις υποδομών καθιστούν την κυκλοφορία με ποδήλατο μία επικίνδυνη υπόθεση – αρκετές φορές θανατηφόρα. Παράλληλα, η στροφή σε ήπιους τρόπους μετακίνησης αποτελεί διέξοδο από την παρούσα κυκλοφοριακή κρίση και πραγμάτωση της προσπάθειας προς μία βιώσιμη αστική κινητικότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να συνηγορήσετε και να ασκήσετε την επιρροή σας προς του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης πρωτεύουσας υπέρ της υλοποίησης του δικτύου ποδηλατοδρόμων του οποίου η μελέτη θα ολοκληρωθεί από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων και Αναβάθμισης Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την ανάγκη λήψης δύο ακόμη μέτρων αρμοδιότητός σας:
1) την δημιουργία θέσης/καθηκόντων «Συντονιστή για το Ποδήλατο», ή «Διοικητικής Μονάδας για το Ποδήλατο» σε επίπεδο Δήμου. Έργο του Συντονιστή ή της Διοικητικής Μονάδας θα είναι να υπενθυμίζει την ανάγκη συνυπολογισμού του ποδηλάτου και ενδεχομένως να χρησιμοποιείται ως κεντρικό πρόσωπο σε όλες τις βαθμίδες του δήμου (σε επίπεδο πολιτικής, λήψης αποφάσεων, εκτέλεσης και ελέγχου) και σε όλες τις υπηρεσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το θέμα της μετακίνησης με ποδήλατο (πολεοδομία, περιβάλλον, δημόσια έργα, οικονομικά, εκπαίδευση και νεότητα, τραίνα, μεταφορές κ.λπ.). Αυτή η πρόταση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια (1999) στην έκδοση «Η πόλη πάει μπροστά με το ποδήλατο»
[http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_el.pdf κεφ. 8]
2) Την επισήμανση στους δήμους της ανάγκης δημιουργίας σοβαρών υποδομών στάθμευσης ποδηλάτων ώστε να επιτευχθεί η ευκολία πρόσβασης των ποδηλατών/ισσών σε κτίρια και δημόσιους χώρους και γενικότερα η διευκόλυνση της χρήσης του ποδηλάτου. (κατά το πρότυπο του ΗΣΑΠ).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Ποδηλάτ-ισσ-ες

Categories: 
Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
wp