Διερεύνηση, με Γεωμετρικά Κριτήρια, της Δυνατότητας Εισαγωγής του Ποδηλάτου στην Ελληνική Πόλη. Το Παράδειγμα του Μοσχάτου

Διερεύνηση, με Γεωμετρικά Κριτήρια, της Δυνατότητας Εισαγωγής του Ποδηλάτου στην Ελληνική Πόλη. Το Παράδειγμα του Μοσχάτου 12 σελίδες (με σκίτσα) σε PDF(1.1 ΜΒ)

Θ. ΒΛΑΣΤΟΣ
Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Δ. ΜΗΛΑΚΗΣ
Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

Αναδημοσίευση από τα Τεχνικά Χρονικά Ι τεύχος 1-2 2003, έκδοση του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
2.1. Οι κατηγορίες της υποδομής για το ποδήλατο
2.2. Δομή του δικτύου και Φάσεις υλοποίησης
2.3. Διαμόρφωση των αρθρώσεων
3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
3.1. Πολεοδομική ταυτότητα
3.2. Κυκλοφοριακή ταυτότητα
3.3. Χαρακτηριστικά μετακινήσεων
3.4. Επιλογές σχεδιασμού των λωρίδων ποδηλάτου
3.5. Το δίκτυο κορμού ποδηλάτου
Η οδός Ιλισού
Η οδός Μακρυγιάννη
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι