Απαγορεύεται πραγματικά η μεταφορά ποδηλάτων στο μετρό της Αθήνας;

Απαγορεύεται πραγματικά η μεταφορά ποδηλάτων στο μετρό της Αθήνας;

Ούτε ο νόμος που ρυθμίζει τη λειτουργία του μετρό, ούτε ο επικυρωμένος με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών εσωτερικός κανονισμός της ΑΜΕΛ απαγορεύουν τη μεταφορά ποδηλάτων. Το μόνο σχετικό έγγραφο είναι ο Χάρτης Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές του ΟΑΣΑ, που το κομμάτι που αφορά το ΜΕΤΡΟ το έχει στείλει η ΑΜΕΛ.
Θεωρητικά, απαγορεύεται η μεταφορά ποδηλάτων, εκτός από τα σπαστά για τα οποία δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.