Ηχορύπανση... μια μάστιγα της σημερινής κοινωνίας

6 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
chrispic
Εικόνα chrispic
Απών/απούσα

Η Ηχορύπανση είναι μια από τις μάστιγες της σημερινής κοινωνίας και πρέπει όλοι μαζί να αντιδράσουμε για να γίνει κάτι από την πολιτεία ώστε να μας προστατεύσει.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ (ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία -σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες
εκτιμήσεις της ∆/νσης DG XI της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ενοχλεί το 20-25%
περίπου του πληθυσμού των ανεπτυγμένων κρατών της ∆υτ. Ευρώπης, ενώ
το 19% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περίπου 67
εκατ.) ευρίσκεται σε περιοχές με υψηλές στάθμες θορύβου. 9
Ο οδικός θόρυβος θεωρείται ως η πλέον ενοχλητική πηγή θορύβου για τον
αστικό πληθυσμό και ειδικά ο θόρυβος από τις Μοτοσικλέτες και τα
μοτοποδήλατα.
Οι περιοχές με πρόβλημα υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος είναι
όλες οι αστικές περιοχές της χώρας αλλά κυρίως η περιοχή της Πρωτεύουσας
που είναι συγκεντρωμένο περίπου το 40% του πληθυσμού, το 35% της
βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας και το 70% των Υπηρεσιών της
Ελλάδος.
Βάσει των μέχρι τώρα μελετών και μετρήσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ένα ποσοστό
περίπου 23% του πληθυσμού του ∆ήμου Αθηναίων, ζει σε απαράδεκτα
υψηλές στάθμες κυκλοφοριακού θορύβου. [Ισοδύναμη ενεργειακή μέση
ηχοστάθμη Leq > 72 dB(A)]. Οι στάθμες θορύβου αιχμής [Lmax dB(A)]
κυμαίνονται από 90 - 100 dB(A), όλες τις ημέρες και δυστυχώς και τις νύχτες,
στις σημαντικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Η κατάσταση αυτή οφείλεται
ουσιαστικά στην οδική κυκλοφορία και κατά ένα μεγάλο μέρος στα δίκυκλα.
Από τα στοιχεία του Υπουργείου ∆ημόσιας Τάξης, αρμόδιου για τα
μοτοποδήλατα, φαίνεται ότι συνολικά στη χώρα κυκλοφορούν 1.303.000 ενώ
στην Αττική κυκλοφορούν 478.000 μοτοποδήλατα.
Από τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην
αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Μοτοσικλέτες, φαίνεται ότι συνολικά
στη χώρα κυκλοφορούν 430.000 ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για την Αττική
είναι 195.000 Μοτοσικλέτες.
Μια ρεαλιστική εκτίμηση, δεδομένου ότι συνήθως δεν αναφέρεται η απόσυρση
τους λόγω παλαιότητας, είναι ότι, συνολικά στη χώρα, κυκλοφορούν περίπου
1.400.000 δίκυκλα, ενώ στην Αττική κυκλοφορούν περίπου 550.000 δίκυκλα.
Σημειώνεται επίσης ότι ο σημερινός ρυθμός αύξησης των δικύκλων είναι
ετησίως περίπου 40.000 Μοτοσικλέτες και 70.000 μοτοποδήλατα.
Από τους ελέγχους και τις μετρήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται
ότι περίπου το 5% των αυτοκινήτων και το 25% των δικύκλων, που
κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, στα πάνω από 5000 χιλιόμετρα δρόμων του
λεκανοπεδίου, εκπέμπουν στάθμες θορύβου υψηλότερες από τις
επιτρεπόμενες.
Οι πολεοδομικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις
δυσκολίες αστυνόμευσης στους δρόμους, έχουν δικαιολογημένα, οξύνει
δραματικά την δυσαρέσκεια των κατοίκων, ποσοστό των οποίων, πάνω από
80% πιστεύει ότι ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία έχει αυξηθεί
υπερβολικά τα τελευταία χρόνια.
Για τους λόγους αυτούς, από τον Απρίλιο 1996, το Τμήμα Καταπολέμησης
Θορύβου της ∆/νσης Ελέγχου Ατμοσφ. Ρύπανσης και Θορύβου του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε, μαζί με το Υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης ανέλαβε με την Τροχαία
Αθηνών τον έλεγχο θορύβου των δικύκλων "παρά την οδό" κατά τα
ευρωπαϊκά πρότυπα (βάσει της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 28340/2440/92 - ΦΕΚ
532/Β/18-8-92), με αποκλειστική χρήση δύο μικτών συνεργείων από τις δύο

http://chrispic-ligapola.blogspot.com/

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
5
Μέση αξιολόγηση: 5 (2 ψήφοι)
airpeace79
Εικόνα airpeace79
Απών/απούσα

Τρίτη 19 Απριλίου 2016, 16.30-20.30 μ.μ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50
Αίθουσα Α. Τρίτσης

Οι στόχοι:
• Ευαισθητοποίηση πολιτών, ιθυνόντων και επιχειρηματιών και ΜΜΕ για την προστασία από την
ηχορύπανση ως ανθρώπινο δικαίωμα.
• Ανάδειξη των διαστάσεων του προβλήματος από πολλές πλευρές (πολιτισμική, υγειονομική, νομική,
δικαιωμάτων, περιβαλλοντική, πολεοδομική, τεχνική, αισθητική, διαχείρισης, διακυβέρνησης κλπ)
• Συνεργασία επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών και Δημόσιου τομέα επί του
συγκεκριμένου θέματος.
• Ενημέρωση του κοινού και των στελεχών της (Αυτο) Διοίκησης και των Αιρετών που εμπλέκονται σε
σχετικές διαδικασίες.
• Ενίσχυση της θέσης των Δημοτικών Αρχόντων και στελεχών όταν αδειοδοτούν και όταν ελέγχουν.
• Τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας και έλεγχος της συστηματικής παραβατικότητας.
• Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.
• Ενημέρωση του πολίτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Το πλαίσιο:
• Η σημασία της κατοίκησης κέντρου και της συνύπαρξης της κατοικίας με άλλες χρήσεις.
• Η ζωντάνια των πόλεων, η χρήση του δημόσιου χώρου και ο σεβασμός του.
• Η σημασία του ήχου, ηχητικού τοπίου πόλεων στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
• Η παρεξήγηση ενός είδους διασκέδασης σε βάρος του κοινωνικού συνόλου που οδηγεί στην αστική
υποβάθμιση.
• Εντοπισμός του προβλήματος στην αδειοδότηση και στον έλεγχο: δυσκολίες που συναντά το δίκτυο,
θέματα συναρμοδιοτήτων αδυναμίες συντονισμού υπηρεσιών.
• Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην διατύπωση προτάσεων.

κωστάνζα
Εικόνα κωστάνζα
Απών/απούσα

πράγματι, αρκετά μας ενοχλούν οι θόρυβες τενεκεδιών από τις 3:30 το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Εδώ, ο τενεκεδιούχος βάζει τη «μουσική» του δυνατά στα φανάρια, αμελών για τους κατοίκους· ιδιαίτερα οι πολύ χαμηλές συχνότητες του τέχνου, που δεν τις ακούς, σου αρπάζουνε τον ύπνο.

Μετ'από μια δεκαετία στον ίδιο τόπο, «η λογική» είναι κάπως έτσι: Έχω αυτοκίνητο, άρα είμαι σπουδαίος. Πηγαίνω όπου θέλω, και για ν'ακουστεί αυτό, βάζω τη μουσική μου δυνατά! Αφού στέκομαι στο φανάρι, ιδιοκτώ το δρόμο και τα πάντα. Είμαι ο μεγαλύτερος σ'όλον τον κόσμο.

Τούτο είναι τυπικό γερμανικό φαινόμενο· «Ο δρόμος είναι δικός μου, κι έχω την ακουστική εξουσία όπου και να πηγαίνω. ΦΎΓΕ ΡΕ ΜΑΛΆΚΑ/ΜΑΛΑΚΙΣΜΈΝΗ!»
Κι όταν το φανάρι αλλάξει πράσινα, θέλει πολύν καιρό να ξεκινηθή.

Φοβάμαι ότι πρόκειται για ένα είδος εγωισμού, τον όποιο δεν μπορούμε ν'αλλάξουμε. Ταιριάζει με τη γενική μου διάγνωση:
Η Γερμανία πέφτει χαμηλά με τον εγωισμό της.

Σας εύχομαι κάθε καλό

Plannet
Εικόνα Plannet
Απών/απούσα

ηχορήπανση κάνει ότι έχει ρεύμα και ότι είναι μηχανικό
όσο θέλουμε να έχουμε τα καλούδια της σύγχρονης κοινωνίας
για να καταλάβει κάποιος τι λέω
ας βγει κάποιος σε διακοπή ρεύματος να δει τι θα πει ησυχία

TheGlassIcon
Εικόνα TheGlassIcon
Απών/απούσα

loud pipes save lives

aldro
Απών/απούσα

Οι εισηγήσεις θα αναρτηθούν εδώ & εδώ μάλλον