Αποτελεσματικότερη χρήση των δρομων

1 καταχώριση / 0 νέα/ο
aldro
Απών/απούσα

Αποτελεσματικότερη χρήση των δρομων.

Σχεδόν μετάφραση
Πώς μπορούν οι πόλεις να κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση του χώρου του δρόμου, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να πηγαίνουν εκεί που θέλουν;

Αυτό το γραφικό από το νέο NACTO Transit Οδηγός Σχεδιασμού παρέχει μια έντονη οπτική απάντηση. (Αυτό δείχνει πως η ικανότητα μεταφοράς ατόμων μόνο μιας λωρίδας κυκλοφορίας ποικίλλει ανάλογα με το για ποιο τρόπο λειτουργίας είναι σχεδιασμένη .

Αφιερώνοντας χώρο του δρόμου σε ΜΜΜ, ποδηλασία, ή το περπάτημα είναι σχεδόν πάντα ένας επίμονος αγώνας, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που επιμένουν ότι οι δρόμοι είναι για τα αυτοκίνητα. Αλλά αν πόλεις δεν κάνουν χώρο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τους χρήστες ΜΜΜ, δεν υπάρχει χώρος για να αυξηθεί πέρα από ένα ορισμένο σημείο.

NACTO γράφει:

Ενώ η απόδοση του δρόμου συμβατικά μετριέται με βάση την απόδοση της κυκλοφορίας των οχημάτων και την ταχύτητα, μετρώντας τον αριθμό των ατόμων που μετακινούνται σε ένα δρόμο - - παρουσιάζει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μιας πόλης μετακινούνται. Είτε κάνοντας καθημερινά commutes ή ταξίδια, οι κάτοικοι της πόλης θα επιλέξουν τη λειτουργία που είναι αξιόπιστη, βολικη και άνετη.

Τα ΜΜΜ έχουν την υψηλότερη ικανότητα για τη μετακίνηση ανθρώπων σε μια περιορισμένη χώρο. Όταν σε μια ενιαία λωρίδα πορείας των ιδιωτικών κυκλοφορίας οχημάτων σε ένα αστικό δρόμο μπορεί να μετακινησουν 600 έως 1.600 άτομα ανά ώρα (υποθέτοντας δύο παρα ένα επιβατες ανά όχημα και 600 έως 800 οχήματα ανά ώρα), μια ειδική λωρίδα λεωφορείων μπορεί να μεταφέρει μέχρι 8.000 επιβάτες ανά ώρα . Μια λωρίδα Transitway μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι και 25.000 άτομα ανά ώρα και ανά κατεύθυνση πορείας.

Φυσικά, αυτό διαρκεί συνήθως περισσότερο από την αλλαγή ενός και μόνο δρόμου για να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη αυτά. Μια λωρίδα ποδήλατου δεν θα φτάσει τις δυνατότητές της αν δεν είναι μέρος ενός συνεκτικού δικτύου ασφαλων δρόμους για ποδηλασία, καθώς και μια λωρίδα διέλευσης δεν θα είναι χρήσιμη σε πολλούς ανθρώπους, αν δεν μπορούν να συνδεθούν με περπατησιμους προορισμούς.

Αλλά αυτό το γραφικο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να επικοινηθει πώς πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, και Transitways είναι απαραίτητα για την δημιουργια πόλεων που επιθυμούν να μετακινηθούν περισσότεροι άνθρωποι στους δρόμους τους, χωρίς το κόστος και τους κινδύνους που συνδέονται με τη διεύρυνση των

Original text
How can cities make more efficient use of street space, so more people can get where they want to go?

This graphic from the new NACTO Transit Street Design Guide provides a great visual answer. (Hat tip to Sandy Johnston for plucking it out.) It shows how the capacity of a single lane of traffic varies according to the mode of travel it’s designed for.

Dedicating street space to transit, cycling, or walking is almost always a tenacious fight, opposed by people who insist that streets are for cars. But unless cities make room for pedestrians, cyclists, and transit riders, there’s no room for them to grow beyond a certain point.

NACTO writes:

While street performance is conventionally measured based on vehicle traffic throughput and speed, measuring the number of people moved on a street — its person throughput and capacity — presents a more complete picture of how a city’s residents and visitors get around. Whether making daily commutes or discretionary trips, city residents will choose the mode that is reliable, convenient, and comfortable.

Transit has the highest capacity for moving people in a constrained space. Where a single travel lane of private vehicle traffic on an urban street might move 600 to 1,600 people per hour (assuming one to two passengers per vehicle and 600 to 800 vehicles per hour), a dedicated bus lane can carry up to 8,000 passengers per hour. A transitway lane can serve up to 25,000 people per hour per travel direction.

Of course, it usually takes more than changing a single street to fully realize these benefits. A bike lane won’t reach its potential if it’s not part of a cohesive network of safe streets for biking, and a transit lane won’t be useful to many people if it doesn’t connect them to walkable destinations.

But this graphic is a useful tool to communicate how sidewalks, bike lanes, and transitways are essential for growing cities looking to move more people on their streets without the costs and dangers inherent in widening roads.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
contact