ποδηλατο - κοκ

13 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
mpampis
Απών/απούσα

Διάβασα (λιγο βιαστικα μπορω να πω) το κειμενο στο σαιτ σας με τις αναφορες του ΚΟΚ στο ποδηλατο. Δεν μπορεσα να εντοπίσω κανονισμο για υποχρεωτικη χρηση κράνους και προστιμο στη μη χρησιμοποιησή του.

Γνωστος προχτες πληρωσε 35€ επειδη δε φορουσε!
Υπαρχει πραγματι κανονισμός ??? ... και να εξηγηθω: μακαρι να υπηρχε ενας σωστος ΚΟΚ, να μας προέβλεπε σωστα, να τειρούνταν σωστα και τοτε ναι να μας υποχρεώσει και το κράνος που εννοείται ειναι απαραίτητο!

Αλλά εκνευρίζομαι οταν μας θυμουνται μόνο για να ..εισπράξουν!!!

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
spirosta
Απών/απούσα

Ώπα ώπα... Λες ότι έκανε ποδήλατο και δεν φορούσε κράνος ή ήταν με μηχανάκι??

Περίεργα πράματα... Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο...

mpampis
Απών/απούσα

..ΝΑΙ ποδηλατο! τον σταματησε μπλοκο της τροχαίας και τον εβαλε να πληρωσει το προστιμο!!!

frankie
Εικόνα frankie
Απών/απούσα

Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στον ΚΟΚ. Ο ΚΟΚ αναφέρει ρητά την υποχρέωση χρήσης κράνους για μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα και τρίκυκλα χωρίς κουβούκλιο. ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρεται στη χρήση κράνους σε ποδήλατο.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε παράνομα. Κακώς δέχθηκε να το πληρώσει. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει για να πάρει τα λεφτά του πίσω (φαντάζομαι πολύ γραφειοκρατεία!).

kynhgos77
Απών/απούσα

παρανομο ξεπαρανομο απο την στιγμη που σιγα σιγα το ποδηλατες ξεφυτρωνουν απο παντου και στα σχεδια θα εχουμε και ποδηλατοδρομους ετοιμαστειτε για αδειες - πινακιδες - προστιμα - για να μην πω και τελη κυκλοφοριας.
αμ καλα ελεγε ο αντωνακης..... καλυτερα ειμαστε μοναχοι μας!

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

ΠΡΟΣΟΧΗ, ο ΚΟΚ έχει αναθεωρηθεί, ΔΕΝ ισχύει το παλιό Βασιλικό Διάταγμα που ανέφερε κάτι π*π*ριές για το ποδήλατο.
Στην κλήση επάνω, του έγραψαν βάσει ποιού άρθρου του ΚΟΚ ήταν παράνομος?
Για πες μας περισσότερα.
Ο ΚΟΚ αναφέρει μόνο για ανακλαστικά και φωτάκια (μετά τη δύση του ήλιου) ούτε για χαρτιά / άδειες, ούτε για κράνος, ούτε τίποτα.

Τον ΚΟΚ μπορείτε να τον "κατεβάσεται" ΟΛΟ σε μορφή ΠιΝτιΕφ από το ΥπΣυγκοινωνιών.
Παρακάτω θα προσπαθήσω να παραθέσω ΟΤΙ ναφέρεται στο ποδήλατο, στον νέο ΚΟΚ

Πέτρος

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
Άρθρo 38 Kανόνες κυκλoφoρίας πεζών
2. Aν είναι αδύνατη η χρησιμoπoίηση των πεζoδρoμίων ή των ερεισμάτων, πoυ πρooρίζoνται για τoυς πεζoύς, ή δεν υπάρχoυν πεζoδρόμια ή ερείσματα, oι πεζoί μπoρoύν να βαδίζoυν στo oδόστρωμα, κατά τρόπoν ώστε να μην παρεμπoδίζoυν την κυκλoφoρία. Aν τo oδόστρωμα διαθέτει λωρίδα για πoδήλατα ή μoτoπoδήλατα, μπoρoύν να βαδίζoυν σ’ αυτήν, αν τo επιτρέπει η πυκνότητα της κυκλoφoρίας και δεν παρεμπoδίζoυν την κίνηση των μoτoπoδηλάτων ή πoδηλάτων. Oι πεζoί δεν επιτρέπεται να περπηδoύν εμπόδια π.χ. δoκoύς, αλυσίδες, νησίδες, στηθαία, κιγκλιδώματα, πoυ έχoυν τoπoθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές για ειδικoύς λόγoυς.
Kατ’ εξαίρεση, πρόσωπα πoυ ωθoύν ή σύρoυν χειράμαξες, ωθoύν πoδήλατo, μoτoπoδήλατo ή μoτoσικλέτα, Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), πoυ κινoύνται σε αναπηρικά καθίσματα ως και oμάδες πεζών, όταν σχηματίζoυν πoμπή ή oδηγoύνται από ειδικά επιφoρτισμένo πρόσωπo, υπoχρεoύνται να βαδίζoυν πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς. Oι πεζoί πoυ βαδίζoυν στo oδόστρωμα, αν δεν σχηματίζoυν πoμπή, υπoχρεoύνται να βαδίζoυν σε απλό στoίχo, όταν τo απαιτεί η ασφάλεια της κυκλoφoρίας, εξαιτίας των συνθηκών oρατότητας, της πυκνότητας ή άλλων λόγων. Oμάδες πεζών πoυ κινoύνται στις oδoύς υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερη στα δεξιά της oδoύ επαρκή επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς, ώστε να μπoρεί να διέρχεται ένα όχημα.
Άρθρo 40 Eιδικoί κανόνες για τoυς oδηγoύς πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών
1. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, απαγoρεύεται:
α) Nα ρυμoυλκoύνται από άλλo όχημα.
β) Nα ρυμoυλκoύν ή ωθoύν διάφoρα αντικείμενα.
γ) Nα μεταφέρoυν αντικείμενα, τα oπoία εμπoδίζoυν την oδήγηση τoυ oχήματός τoυς ή εκθέτoυν σε κίνδυνo τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.
δ) Nα κινoύνται ανά δύo ή και πλείoνες παράλληλα.
ε) Nα σύρoυν μαζί τoυς ζώα δεμένα με λoυρί.
στ) Nα χρησιμoπoιoύν εν κινήσει ακoυστικά πoυ έχoυν συνδεθεί με φoρητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
2. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων υπoχρεoύνται, όταν oδηγoύν, να κρατoύν τo τιμόνι και με τα δύo τoυς χέρια, εκτός αν δίνoυν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα.
3. Oι oδηγoί πoδηλάτων υπoχρεoύνται να κατεβαίνoυν από αυτά και να τα oδηγoύν βαδίζoντας, όταν δημιoυργείται εμπόδιo ή κίνδυνoς για την κυκλoφoρία των πεζών.
4. Oι oδηγoί πoδηλάτων και μoτoπoδηλάτων απαγoρεύεται να μεταφέρoυν επιβάτες στα oχήματά τoυς. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφoρά ενός μόνo επιβάτη σε πoδήλατo πoυ έχει δύo ζεύγη πoδoστρoφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμo πρόσθετo κάθισμα, ως και σε μoτoπoδήλατo, πoυ διαθέτει, από κατασκευή, πρoσαρμoσμένo σταθερό πρόσθετo κάθισμα. Oι oδηγoί μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρoυν επιβάτη μόνo μέσα στo ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τo σκoπό αυτόν και σε πρόσθετo κάθισμα, τo oπoίo είναι σταθερά πρoσαρμoσμένo, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση τoυ oδηγoύ.
Κεφάλαιο Γ΄. Κανόνες οδικής συμπεριφοράς
5. Σε oδoύς, oι oπoίες έχoυν λωρίδα κυκλoφoρίας για την κίνηση πoδηλάτων ή μoτoπoδηλάτων, απαγoρεύεται στoυς oδηγoύς αυτών να χρησιμoπoιoύν τo υπόλoιπo τoυ oδoστρώματoς.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, όπου ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.
Άρθρo 59 Tρoχoπέδηση πoδηλάτων
1. Tα πoδήλατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με δύo συστήματα τρoχoπέδησης, ανεξάρτητα μεταξύ τoυς, άμεσης και απoτελεσματικής ενέργειας, εκ των oπoίων τo μεν ένα θα επενεργεί στo μπρoστινό, τo δε άλλo στoν πίσω τρoχό.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 76 Φώτα πoδηλάτων
1. Tα πoδήλατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινo φως μπρoστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στoιχείo πίσω, ως και με έναν τoυλάχιστoν αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Oμoίως αντανακλαστικό στoιχείo κίτρινoυ χρώματoς επιβάλλεται να τoπoθετείται σε κάθε πoδoμoχλό. Eξαιρoύνται της υπoχρέωσης να φέρoυν τα ως άνω φώτα, εφόσoν δεν κυκλoφoρoύν τη νύκτα, τα πoδήλατα των oπoίων η διάμετρoς τρoχoύ δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιoστά, τα αγωνιστικά και τα oρειβατικά πoδήλατα.
Κεφάλαιο Ζ΄. Φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία (αντανακλαστήρες)
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.

Vlachos
Απών/απούσα

Εχω την υποψία ότι το πρόστιμο που επεβλήθη αφορά την κατοχή άδειας κυκλοφορίας ποδηλάτου και πινακίδας κυκλοφορίας (άρθρα 88 και 90 του ΚΟΚ αν θυμάμαι καλά).
Τι να κάνεις;;;
DURA LEX SED LEX (ΣΚΛΗΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ)

spirosta
Απών/απούσα

Αυτό δεν υπάρχει πια. Κάπου είναι ξεκάθαρο στον Νέο ΚΟΚ ότι το ποδήλατο δεν χρειάζεται να έχει πινακίδες κυκλοφορίας ή άδεια.

mpampis
Απών/απούσα

Θα προσπαθήσω να μαθω λεπτομεριες για το τι και αν αναγραφόταν κατι πανω στην κληση σχετικα με τον κοκ και την τυχον διαταξή του που προέβλεπε το προστιμο.. παρολο που ειναι μαλλον δυσκολο μιας και ηταν πελατης στην εταιρία που δουλευω.

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

Σας τα έγραψα πιο πάνω.
ΟΤΙ αναφέρει ο νέος ΚΟΚ για ποδήλατο.

Τι προάλλες είχα έναν έντονο διαπληκτισμό με έναν οδηγό αυτοκινούμενου γερανού (γερανοφόρο όχημα μεγάλου μήκους και κυρίως ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ).
Ήθελα να γράψω γιαυτό, με λεπτομέρειες αλλά δεν...
Γράφω μόνο ότι ο οδηγός πήρε τηλ στην αστυνομία (100) γιατί ΔΕΝ είχα χαρτιά - πινακίδες κλπ στο ποδήλατο. Η κοπέλα του τηλ. κέντρου του 100 είπε ότι μίλησε με την τροχαία (την "εκεί" κοπέλα?) που της είπε ότι ναι ΕΠΡΕΠΕ να έχω πινακίδες, χαρτιά κυκλοφορίας και ασφάλιση.
ΑΣΧΕΤΟΙ των ΑΣΧΕΤΩΝ. Και ΜΑΛΑΚΕΣ μεγάλου βεληνεκούς.
Με αυτήν την ευκαιρεία κατέβασα τον νέο ΚΟΚ και ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΛΟΝ.
Περιμένω στο CMR να μιλήσω με κάποιον αξιωματικό της τροχαίας, να δω ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΞΕΡΟΥΝ.
Τα είχα πάρει πολύ άσχημα (και τώρα που το θυμήθηκα, τα ΞΑΝΑΠΗΡΑ).
Μαλάκες, Ασχετοι, ακόμα το Βασ. Διάταγμα έχουν στο χοντροκέφαλό τους.
Πάτε σπίτια σας ρεεεεεεεε.

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

Φίλε Vlachos καλά τα λατινικά αλλά ο λαός μας λέει κάτι καλύτερο:

(ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, αλλά για τους καραγκιόζιδες της ΕλΑς και της τροχαίας)

η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια.

Βέβαια δεν είμαι σίγουρος αν οι καραγκιόζηδες της ΕΛΑΣ ξέρουν Ελληνικά....

Giacharadan
Απών/απούσα

1. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, απαγoρεύεται:
α) Nα ρυμoυλκoύνται από άλλo όχημα.
β) Nα ρυμoυλκoύν ή ωθoύν διάφoρα αντικείμενα.

Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται αν τραβάω τρέιλερ με το ποδήλατο μου?

contact