Συμβίωση ποδηλατών και αυτονομων οχημάτων(AVS)

1 καταχώριση / 0 νέα/ο
aldro
Απών/απούσα

Συμβίωση ποδηλατών και αυτονομων οχημάτων(AVS)
Αποπειρα δημιουργιας κανόνων(Όχι απο εμένα )

1) AVS θα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύoυν ποδηλάτες και να εντοπίζουν και να κατανοούν όλες τις ενδείξεις σήμανσης ποδήλατο και διάδρομο.
2) AVS θα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν και να κατανοήσουν τα σήματα που κάνουν με τα χέρια τους οι ποδηλάτες .
3) Τα AVS θα πρέπει να παραχωρουν το δικαίωμα διέλευσης στους ποδηλάτες.
4) Τα AVS θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να σηματοδοτούν (οπτικά και ακουστικά) την ύπαρξή τους και τις βασικές πρόθεσεις τους.
5) Τα AVS θα πρέπει να ακολουθούν τους ποδηλάτες σε μια ασφαλή απόσταση οταν δεν μπόρουν να περάσουν.
6) AVS πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο κανόνα πέρασματος των 3 λεπτών ., ιδίως όταν αυξάνεται η ταχύτητα.
7)Τα AVS θα πρέπει να αφήνουν μεγάλο περιθώριο ασφάλειας κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενεργοποίηση, προσπέρασης, παραχωρώντας το δικαίωματος προτεραιότητας, και άλλα σενάρια λήψης αποφάσεων που αφορούν τους ποδηλάτες
8) AVS θα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύσει ότι πλησιάζει ποδηλάτες για να μην συμβεί "dooring." (Dooring αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου οι ποδηλάτες που επλήγησαν από τις πόρτες των σταθμευμένα αυτοκίνητα κατά μήκος ενός δρόμου από έξοδο των επιβατών. Μια πιο ολοκληρωμένη εξήγηση της «ζώνης πόρτα" παρέχεται στη Wikipedia.)
9) AVS θα πρέπει να σχεδιαστεί (μέγεθος, σχήμα, βάρος, υλικά) για την ελαχιστοποίηση των τραυματισμών σε ποδηλάτες που θα πρέπει να συμβεί σε σύγκρουση.
10)Τα AVS πρέπει να ταξιδεύουν σε ταχύτητες κατάλληλες για τις αστικές συνθήκες για τη διευκόλυνση της ασφαλούς μετακίνησης για τους χρήστες μη αυτοκινήτων (για παράδειγμα, όχι περισσότερο από 30χλμ ανά ώρα στο κέντρο της πόλης και τους δρόμους σε γειτονιά, κλπ).
11) Τα AVS πρέπει να ελαχιστοποιούν τα ταξίδια στους δρόμους που χαρακτηρίζονται ως ποδηλατικές λεωφόροι ή όπου έχουν μεγάλη χρήση ποδηλάτου, αλλά δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις.
12) Εταιρείες αναπτύσσουν από κοινού AVS θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή εφοδιασμό οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με bike racks (θεσεις μεταφοράς ποδηλάτων ) ώστε να ανταποκριθούν στη ζήτηση.
13) AV εταιρείες θα πρέπει να καταγράφουν και να μοιράζονται όλα τα δεδομένα σύγκρουσης με τους τοπικούς, πολιτειακούς, και την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας και των ρυθμιστικών οργανισμών.

ΟRIGINAL
AVs should be able to detect bicyclists and detect and understand all bicycle signage and lane markings.
AVs should be able to detect and understand bicyclists' hand signals.
AVs should cede the right-of-way to bicyclists.
AVs should have an ability to signal (visual and audible) its detection and basic intent.
AVs should follow bicyclists at a safe distance when unable to pass.
AVs should exceed the 3' minimum passing rule especially as speed increases.
AVs should leave an ample margin of safety when making decisions about turning, passing, ceding right-of-way, and other decision-making scenarios involving bicyclists
AVs should be able to detect approaching bicyclists and prevent "dooring." (Dooring refers to instances when cyclists are struck by the doors of parked cars along a roadway as passengers exit. A more complete explanation of the "door zone" is provided on Wikipedia.)
AVs should be designed (size, shape, weight, materials) to minimize injury to bicyclists should an impact occur.
AVs should travel at speeds appropriate for urban conditions to facilitate safe travel for non-automotive users (for example, not more than 20 miles per hour on downtown and neighborhood streets, 40 miles per hour on arterial connectors, etc.).
AVs should minimize travel on streets designated as bicycle boulevards or that have high bicycle usage but no facilities.
Companies deploying shared AVs should ensure adequate supply of vehicles equipped with bicycle racks/carriers to meet demand.
AV companies should record and share all collision data with local, state, and national law enforcement and regulatory agencies.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
contact