Υπολογισμός κίνησης ατόμων λογω δημιουργίας κτηρίου

1 καταχώριση / 0 νέα/ο
aldro
Απών/απούσα

bldg

(Δική μου μετάφραση)
...............................................................................
Όταν πρόκειται για το σχεδιασμό μιας πόλης,σημασία έχουν τα ταξίδια (μετακινήσεις προς/από ένα μέρος).
Οι εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των ταξιδιών που παράγονται από ένα συγκοινωνιακό έργο ή μια νέα ανάπτυξη είναι ότι δεν υπαγορεύουν μόνο με τι θα μοιάζουν όταν επανασχεδιαστούν οι δρόμοι μας , αλλά και πώς θα πληρώσουμε γι αυτούς.

Ένας από τους τρόπους που η πόλη του Πόρτλαντ πληρώνει για τις υποδομές είναι χρεώνοντας αυτούς που προγραμματίζουν οικιστικές αναπτυξεις ένα ποσό με βάση την επίπτωση που θα έχει στο σύστημα μεταφοράς το νέο κτίριο τους
. Τα τέλη αυτά - γνωστά ως Ανάπτυξιακές Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς, ή απλά TSDCs για σύντομια - βασίζονται σε ένα μοντέλο που υπολογίζει πόσα ταξίδια θα δημιουργήσει μια νέα εξέλιξη .
Υπάρχει μόνο ένα μικρό πρόβλημα:
Η μεθοδολογία επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τα αυτοκίνητα.
Το Προεδρείο Μεταφορών του Πόρτλαντ (PBOT) θέλει να το αλλάξει αυτό.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα οι επίτροποι ενέκριναν ομόφωνα ένα διάταγμα (PDF) επιτρέποντας στο PBOT να επιλέξει μια μέθοδο που χρησιμοποιεί "ταξίδια πρόσωπων" - που σημαίνει πόσα ταξίδια γίνονται όχι μόνο από τους ανθρώπους σε αυτοκίνητα και φορτηγά, αλλά και με τα πόδια, με ποδήλατο και με μεταφορικά οχημάτα.
Ο Brian Davis, αναλυτής μεταφορών στο Lancaster , δήλωσε ότι η μεθοδολογία που το Πόρτλαντ χρησιμοποιεί σήμερα βασίζεται στο (ΙΤΕ) Εγχειρίδιο Συγκοινωνιολόγων Generation Trip το οποίο ο ίδιος αποκαλεί, «πολύ φιλικό για το αυτοκίνητο."
Όλες οι χρήσεις γης και ο σχεδιασμό των μεταφορών βασίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν στα προάστια του στη δεκαετία του '80 και του '90. "Ως εκ τούτου τα δεδομένα, λέει ο Davis ," υπερεκτιμούν μαζικά τον αριθμό των αυτοκινητιστικών ταξίδιων που θα έχει ως αποτέλεσμα μια οικιστική εξέλιξη. "

"Εάν σχεδιάζετε ακριβώς για τα αυτοκίνητα τότε θα έχετε μόνο ένα σύστημα για τα αυτοκίνητα."
- Kelly Clifton, από το ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο Μεταφορών (TREC) σε PSU

Αυτό έχει σημασία, επειδή τα αυτοκινητο-κεντρικά δεδομένα λένε σε μηχανικούς και σχεδιαστές ότι οι διασταυρώσεις πρέπει να είναι φαρδύτερες,οι χώροι στάθμευσης πρέπει να είναι μεγαλύτεροι, και ούτω καθεξής.
Και αν μια πόλη δεν κάνει ό,τι λέει το εγχειρίδιο, μπορεί να είναι ανοικτή σε μηνύσεις.

Από την πλευρά TSDC των πραγμάτων, το διάταγμα έρχεται την στιγμή που το PBOT ενημερώνει τις ρυθμίσεις για τα τέλη και ποια είδη σχεδίων θα πρέπει να χρηματοδοτήσει. Στο Συμβούλιο σήμερα η Christine Leon από το PBOT δήλωσε ότι η νέα μέθοδος θα θέσει την πόλη σε μια πορεία για να χρησιμοποιήσει μια γενιά μεθοδολογίας που θέτει το ταξίδι πρόσωπων πρώτο ως βάση του προγράμματός του TSDC. Έφερε τον ερευνητή Kelly Clifton απο το Portland State University .Ο Clifton είπε στο Δήμαρχο Charlie Hales και επιτρόπους της πόλης ότι η ιδέα είναι να «Βάλουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του σχεδιαστικού τους σύμπαντος.»
«Οι άνθρωποι κάνουν ταξίδια," είπε, "Δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα."

Ο Clifton επεσήμανε επίσης ότι οι υφιστάμενες μέθοδοι που βασίζονται σε αυτοκίνητα και προαστιακές χρήσεις γης, "συνέβαλαν στην περιθωριοποίηση των άλλων τρόπων μετακίνησης." "Εάν ακριβώς σχεδιάζετε για τα αυτοκίνητα», είπε, «Αυτό που θα έχετε θα είναι ένα σύστημα για τα αυτοκίνητα.
Πρέπει να έχουμε τις μεθόδους μας που να είναι ανάλογες με τους στόχους μας
Υπολογίζοντας πόση κυκλοφορία ατόμων & όχι οχημάτων δημιουργεί ένα κτήριο

Beyond cars: City Council votes for ‘person trips’ to make better planning decisions

Posted by Jonathan Maus (Publisher/Editor) on December 14th, 2016 at 1:00 pm
New signals on NW Couch-7.jpg
A more humane way to plan.
(Photo: J. Maus/BikePortland)

When it comes to planning a city, trips matter. Estimates about the amount of trips generated by a transportation project or new development are what dictate not just what our redesigned streets will look like, but also how we pay for them.

One of the ways the City of Portland pays for infrastructure is by charging developers a fee based on the impact their new building will have on the transportation system. These fees — known as Transportation System Development Charges, or just TSDCs for short — are based on a model that estimates how many trips a new development will generate.

There’s just one small problem: The methodology is centered almost exclusively around cars. The Portland Bureau of Transportation wants to change that.

At City Council today commissioners unanimously passed an ordinance (PDF) allowing PBOT to use a methodology that uses “person trips” – meaning trips made not just by people in cars and trucks but also foot, by bike and in transit vehicles.

Brian Davis, a transportation analyst at Lancaster Engineering, said the methodology Portland currently uses is based on the Institute of Transportation Engineers (ITE) Trip Generation Manual which he calls, “very car-oriented.” “All our land-use and transportation planning is based on this manual which relies on data collected in suburbs in the 80s and 90s.” Therefore the data, Davis says, “Is massively overstating the number of car trips a development will result in.”

“If you’re just planning for cars than we’ll only have a system for cars.”
— Kelly Clifton, the Transportation Research and Education Center (TREC) at PSU

This matters because the car-oriented data tells engineers and planners that intersections have to be wider, parking lots have to be bigger, and so on. And if a city doesn’t do what the manual says, they can be open to lawsuits.

On the TSDC side of things, the ordinance comes as PBOT is updating how they set the fees and what types of projects they should fund. At Council today PBOT’s Christine Leon said the new methodology would set the city on a course to use a person-first trip generation methodology as the basis of their TSDC program. She brought in noted Portland State University researcher Kelly Clifton. Clifton told Mayor Charlie Hales and city commissioners that the idea is to, “Put people at the center of our planning universe.” “People make trips,” she said, “Not just cars.”

Clifton also pointed out that the existing methods based on cars and suburban land-uses, “Have contributed to the marginalization of other modes.” “If you’re just planning for cars,” she said, “Then we’ll only have a system for cars. We need to have our methods be commensurate with our goals.”

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι