H γνωση ποδηλασίας ως προαπαιτούμενο για διπλωμα οδήγησης

39 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
aldro
Απών/απούσα

Compulsory cycling lessons for drivers will improve safety on roads Ελληνικά (Μετάφραση ) Kάντε την ποδηλατική επάρκεια υποχρεωτικό μέρος της άδειας οδήγησης .Οι οδηγοί θα πρέπει να λάβουν μαθήματα ποδήλατου - αυτό θα τους δώσει από πρώτο χέρι την εμπειρία του τι είναι να οδηγούν ένα ποδήλατο στους δρόμους

Tom Richards Δευτέρα 6 του Αύγ 2012 13.06

Για όλα τα θετικά λόγια για την αύξηση της συνιστώσας της ευαισθητοποίησης στο ποδήλατο της δοκιμασίας οδήγησης, υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορείτε να πείτε σε κάποιον να γνωρίζει τη θέση τους στο δρόμο, και ένα όριο για την επίδραση που μπορεί να έχουν οι θεωρητικές γνώσεις.

Γιατί λοιπόν να μην κάνουν την ποδηλατική επάρκεια υποχρεωτική προϋπόθεση για να πάρεις μια άδεια οδήγησης; Κάθε οδηγός πρέπει να έχει από πρώτο χέρι την εμπειρία του τι είναι να οδηγείς ένα ποδήλατο στην κίνηση. Κάθε οδηγός που θέλει να αποκτήσει άδεια φορτηγού πρέπει να πάρει μια κανονική άδεια οδήγησης την πρώτη φορά. Και οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν χρήση αυτοκίνητου στο δρόμο θα πρέπει να έχουν την εμπειρία της ποδηλασίας, παράλληλα με τα αυτοκίνητα και άλλα οχήματα.

Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πώς μικρότερα οχήματα και οι πιο ευάλωτοι χρήστες τους συμπεριφέρονται στο δρόμο, και ο μόνος πραγματικός τρόπος για να καταλάβουμε πώς ενεργουν οι ποδηλάτες είναι να μπουν πραγματικά στην θέση τους. Παροχή εκπαίδευσης ασφαλείας σε περισσότερους ποδηλάτες στους δρόμους είναι προφανώς επιθυμητή, αλλά υποχρεωτική εκπαίδευση ποδηλατικής επάρκειας για τη χορήγηση αδειών,όπως συχνά προτείνεται από το πιο οργισμένο και φωνασκούμενο πλήθος οδηγών μηχανοκίνητων, θα ήταν μια καταστροφή και θα δημιουργούσε ένα εμπόδιο για την αφομοίωση της ποδηλασίας απο ευρύ κοινό . Ένα πρόσθετο όφελος θα είναι ότι πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να δουν πόσο άνετη και ασφαλής είναι η ποδηλασία . Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να είναι πολύ φοβισμένοι για να ταξιδεύουν με το ποδήλατο. Σε μια πρόσφατη έρευνα, το 46% όσων συμμετείχαν δήλωσαν ότι θα στρέφονταν στο ποδήλατο για μικρές διαδρομές, αν οι δρόμοι ήταν ασφαλείς. Ενώ υπάρχει άφθονη πρακτική εργασία που πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό, η αλλαγή στην αντίληψη των ανθρώπων για το τι είναι ασφαλές, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους μπορεί κάνει θαύματα. Σε μια μελέτη των ανθρώπων που είχαν λάβει ποδηλατική εκπαίδευση στο Lambeth το 2008, οι μισοί από αυτούς που ποδηλατούσαν περισσότερο μετά την προπόνηση είπαν ότι αισθάνθηκαν πιο σίγουροι. Υπάρχουν, επίσης, πλεονεκτήματα υγείας και οικονομικά . Μια πρόσφατη μελέτη στο ιατρικό περιοδικό Lancet κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αντικατάσταση σύντομων διαδρομές στα αυτοκίνητα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς με χρήση ποδηλατου θα μπορούσε να σώσει τα NHS £17bn σε χρονικό διάστημα 20 χρόνων. Το μέσο κόστος της εκμάθησης για την οδήγηση είναι           £ 1363, σύμφωνα με uSwitch. Το επιπλέον κόστος για τον οδηγό μαθητή, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, ένα πλήρες πρόγραμμα ποδηλατικής εκπαίδευσης θα κόστιζε £ 82.50, δίνοντας στο μαθητή εμπειρία τεσσάρων ωρών στο δρόμο . Για κάποιον με βασική ικανότητα ποδηλασίας που θα μπορούσε να παρακάμψει την πρώτη συνεδρία, το κόστος πέφτει στα £ 55 σύμφωνα με τον πάροχο του Hounslow, CycleExperience,& κάνει μια μικρή χρέωση για την υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων, ενώ άλλοι θα δανειστούν δωρεάν ένα ποδήλατο . Πολλά τοπικά συμβούλια προσφέρουν δωρεάν ή εξαιρετικά επιδοτούμενη ποδήλατική κατάρτιση , και ενώ η ζήτηση μπορεί να ασκήσει πίεση σε αυτές τις υπηρεσίες παραμένει το γεγονός ότι τα μαθήματα ποδηλατικής επάρκειας είναι πολύ οικονομικα και δεν θα αυξήσουν σημαντικά το κόστος των μαθητών οδηγησης. Στην πραγματικότητα, το ποδήλατο θα μπορούσε να τους σώσει χρήματα - το 60% των ενηλίκων που συμμετείχαν στον κύκλο σπουδών Lambeth κυκλοφορούσαν περισσότερο με το ποδήλατο αφού έλαβαν την εκπαίδευση, εξοικονόμωντας χρημάτα από βενζίνη και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όταν έχουμε περισσότερους ποδηλατες στο δρόμο μειώνεται το ποσοστό αυτών που εμπλέκονται σε ατυχήματα, έτσι ώστε όσο περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ποδηλασία αυτή γινεται ασφαλέστερη. Επομένως ένα μέτρο το οποίο είναι εγγυημένο τόσο για να κάνει περισσότερους ανθρώπους να ξερυν ποδήλασια και βεβαιωνει ότι οι οδηγοί καταλαβαίνουν το ποδήλατο είναι αυτονόητα επωφελες. Θα ήταν σχετικά φθηνό, έχει μεγάλο αντίκτυπο και θα βελτιώσει την ασφάλεια του ποδηλάτη χωρίς επενδύσεις σε υποδομές. Make cycling proficiency a compulsory part of driving licence Drivers should take cycling lessons – it will give them firsthand experience of what it's like to ride a bike on the roads Tom Richards Monday 6 August 2012 13.06 Dan Harris's tragic death last Wednesday and Bradley Wiggins' response have put cycle safety in the news again. But while we'd all love better cycling infrastructure, there is neither the money nor the political will to make our streets safer for cyclists. For all the positive talk about increasing the bike awareness component of the driving test, there is a limit to how much you can tell someone to be aware of their position on the road, and a limit to the effect that theoretical knowledge can have. So why not make cycle proficiency a mandatory condition for getting a driving licence? Every driver should have firsthand experience of what it's like to ride a bike in the traffic. Any driver wanting to acquire an HGV licence has to get a normal driving licence first. And people wanting to take a car on the road should have the experience of cycling alongside cars and other vehicles. Drivers need to know how smaller vehicles and their more vulnerable users behave on the road, and the only real way to understand how cyclists act is to have a go at being one. Providing safety training to more cyclists on the streets is obviously desirable, but mandatory cycle training and licensing, often suggested by the more irate and vocal petrolhead crowd, would be a disaster and create a barrier to cycling take-up. An additional benefit would be that many more people would get a chance to see how convenient and safe cycling is. Many people are still too scared to travel by bike. In a recent survey, 46% of those who took part said they would switch to cycling for short journeys if roads were safer. While there is plenty of practical work to be done in this area, changing people's perception of what is safe by increasing their confidence works wonders too. In a 2008 study of people who had received cycle training in Lambeth, half of those who cycled more after training said they felt more confident. The stories you need to read, in one handy email Read more There are also health and economic advantages. A recent paper in the Lancet concluded that replacing short journeys in cars and on public transport could save the NHS £17bn over 20 years. The average cost of learning to drive is £1363, according to uSwitch. The additional cost to the learner driver, thus, would not be significant. For example, a complete cycle training course for a resident of Hounslow would cost £82.50, giving the learner four hours on-road experience. For someone with the most basic cycling ability who could skip the first session, the cost drops to £55. Hounslow's provider, CycleExperience, makes a small charge for bike rental, while other outfits will loan a bike for free. Many local councils offer free or highly subsidised bike training, and while the demand might put pressure on these services the fact remains that cycle proficiency lessons are very economical and would not significantly increase the cost of learning to drive. In fact, cycling could save them money – 60% of adults who participated in the Lambeth study cycle more after having received the training, saving money on petrol and public transport. Evidence suggests that having more cyclists on the road decreases the proportion who are involved in accidents, so more people taking up cycling makes it safer. Introducing a measure which is guaranteed both to get more people on bikes and make sure drivers understand cycling is a no-brainer. It would be relatively cheap, have a big impact and would improve cyclist safety without infrastructure investment.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
frigo
Απών/απούσα

Και της κολυμβησεως βεβαιως,βεβαιως!!

vec
Απών/απούσα

Για όσους βαριούνται το διάβασμα, το ρεζουμέ είναι
"Every driver should have firsthand experience of what it's like to ride a bike in the traffic"

Όχι δηλαδή να ξέρει ισορροπία και και να κάνει το τετράγωνο γύρω από το εξοχικό του, αλλά να έχει την εμπειρία ποδηλασίας στο δρόμο μαζί με άλλα οχήματα.
Μια χαρά μου φαίνεται σαν πρόταση, αν και υπάρχουν κάποια πρακτικά προβλήματα...

Eaglos
Εικόνα Eaglos
Απών/απούσα

Σαν σκέψη είναι σωστό, να έχεις δηλαδή γνώση το πως
κινείται ο δίτροχος συνάνθρωπός σου. Βέβαια με την
ίδια λογική θα έπρεπε να ξέρεις και από λεωφορεία,
νταλίκες κλπ...

Royal Oak
Εικόνα Royal Oak
Απών/απούσα

Eaglos wrote:
Σαν σκέψη είναι σωστό, να έχεις δηλαδή γνώση το πως
κινείται ο δίτροχος συνάνθρωπός σου. Βέβαια με την
ίδια λογική θα έπρεπε να ξέρεις και από λεωφορεία,
νταλίκες κλπ...

Οι άγγλοι ταξιτζήδες και μιλώ για τους οδηγούς των μαύρων ταξί, εκπαιδεύονται με ένα σκούτερ και τους κατάληλους χάρτες, όπου γυρίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή που θα εργαστούν, 1. για να γνωρίσουν γεωγραφικά το χώρο και 2. για να εξοικειωθούν με την οδική συμπεριφορά που εμφανίζει αυτός ο χώρος. Μετά περνάνε από αυστηρότατες εξετάσεις για να πάρουν την άδεια. Δεν το κάνουν όλο αυτό με τα αυτοκίνητά τους, αλλά με ένα δίτροχο. Άσχετα αν αυτό είναι μηχανοκίνητο.

Άρα ευσταθεί η πρόταση από κάθε άποψη και τουλάχιστον σε μένα είναι απόλυτα φυσική και κατανοητή. Ειδικά σε μια πόλη, όπως το Λονδίνο, που αριθμεί πληθυσμό όσο όλη η Ελλάδα. Με σαφή οργάνωση του δρόμου υπέρ των αυτοκινήτων για πολλά χρόνια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και το σχόλια περί γνώσης άλλων μέσων μετακίνησης ή άλλων αθλημάτων όπως το κολύμπι, νομίζω είναι κάπως βιαστικά.

Εκείνο που δεν δέχομαι είναι η οικονομική δυσπραγία σαν αίτιο για να μην διαμορφωθούν οι δρόμοι έτσι που να γίνεται η χρήση ποδηλάτου εύκολη. Εδώ δεν δέχομαι καμμιά δικαιολογία. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και θέλησης. Η συγκεκριμένη χώρα ξέρει πώς να ιεραρχεί και να οικοδομεί έργα αντοχής σε βάθος χρόνου, ακόμα και στα χειρότερά της.

Κι αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για την Ελλάδα φυσικά. Στην κρίση θα έπρεπε να οργανώνονται καλύτερα οι λεπτομέρειες μιας καθημερινότητας που θα εγκαθίδρυε ασφαλείς οικονομικές διεξόδους και η χρήση ποδηλάτου είναι μια τέτοια σε πολλά επίπεδα, όπως η υγεία, η μετακίνηση, η οικολογία, πράγματα χιλιοειπωμένα που δεν επιδέχονται καμμιάς αμφιβολίας.

DOOM_NX
Εικόνα DOOM_NX
Απών/απούσα

Κι εγώ συμφωνώ... Από τότε που πήρα την κούρσα και προσπάθησα να κινηθώ στο κέντρο, βλέπω με άλλο μάτι τους ποδηλάτες στο κέντρο...

Ntimitris
Απών/απούσα

επειδη για το θεμα με τους αγγλους ταριφες εχω δει ενα ντοκυμαντερ, να προσθεσω οτι ο λογος κυριως που κανουν τοσο καιρο γυρω γυρω με τα παπακια και τις σημειωσεις τους ειναι για να μαθουν τα ονοματα των μαγαζιων και των ξενοδοχειων, ετσι ωστε μολις ο πελατης τους πει θελω να με πας στο ταδε εστιατορειο και δεν ξερει διευθυνση, ο ταριφμαν να ειναι σε θεση να ξερει που ειναι. ΜΑλσιτα απο τις απιστευτου ογκου πληροφοριες o ιπποκαμπος του εγκεφαλου τους εχει διογκωθει σε σχεση με τους φυσιολογικους ανθρωπους. http://www.wired.com/wiredscience/2011/12/london-taxi-driver-memory/
ΔΕν ειμαι σε θεση να πω οτι το κανουν για ασφαλεια οσο για την εξυπηρετηση των πελατων.
Τωρα στο θεμα, δεν νομιζω να χρειζεται καποιος να οδηγησει ποδηλατο, απλα μπορει να ενημερωθει σωστα κατα την εκπαιδευση του και την αγωγη του(λαδια, ξυδια εξω απο τις σχολες οδηγων, και κοντρες μεσα σε πιστες και οχι στο δρομο)

Sar1
Απών/απούσα

ιδέα. Αν μη τι άλλο θα ξέρουν ότι οι ποδηλατόδρομοι είναι λωρίδες διπλής κυκλοφορίας. Απο την εμπειρία μου στους μεγάλης ηλικίας οδηγούς 1 σους 2, δεν το έχει εμπεδώσει, βλέπει το σήμα μεν, αλλά δεν κάνει επαφή με τον εγκέφαλο.

Tasos
Απών/απούσα

έχει κάνει κι ο Θάνος Βλαστός στο ΥΜΕ κι έχει διπλό σκοπό:
αφενός ο υποψήφιος οδηγός να εκπαιδεύεται κι ως εν δυνάμει ποδηλάτης κι αφετέρου να αποκτά γνώση κι εμπειρία στην οδήγηση των ποδηλατών στο δρόμο και να οδηγεί λαμβάνοντας υπόψη κι αυτούς. Πολύ σωστό!

Petaliaris
Εικόνα Petaliaris
Απών/απούσα

ntimitris wrote:
επειδη για το θεμα με τους αγγλους ταριφες εχω δει ενα ντοκυμαντερ, να προσθεσω οτι ο λογος κυριως που κανουν τοσο καιρο γυρω γυρω με τα παπακια και τις σημειωσεις τους ειναι για να μαθουν τα ονοματα των μαγαζιων και των ξενοδοχειων, ετσι ωστε μολις ο πελατης τους πει θελω να με πας στο ταδε εστιατορειο και δεν ξερει διευθυνση, ο ταριφμαν να ειναι σε θεση να ξερει που ειναι. ΜΑλσιτα απο τις απιστευτου ογκου πληροφοριες o ιπποκαμπος του εγκεφαλου τους εχει διογκωθει σε σχεση με τους φυσιολογικους ανθρωπους. http://www.wired.com/wiredscience/2011/12/london-taxi-driver-memory/
ΔΕν ειμαι σε θεση να πω οτι το κανουν για ασφαλεια οσο για την εξυπηρετηση των πελατων.
Τωρα στο θεμα, δεν νομιζω να χρειζεται καποιος να οδηγησει ποδηλατο, απλα μπορει να ενημερωθει σωστα κατα την εκπαιδευση του και την αγωγη του(λαδια, ξυδια εξω απο τις σχολες οδηγων, και κοντρες μεσα σε πιστες και οχι στο δρομο)

ταπεινά σέβη , μου το πήρες απο το στόμα ,αυτό με τον εγκέφαλο !
οι βάσεις δεδομένων του εγκεφάλου ,αναλυτικά γραμμένες , βρίσκονται υποτίθεται στο αριστερό ημισφαίριο , ενώ η σύνθεση ( πού περίπου θέλεις να πάς ! ) βρίσκεται στο δεξιό ημισφαίριο ...*
Χωρίς να σημαίνει οτι η πλευρίωση αυτή ,δέ λειτουργεί και ανάποδα !
Για τη λειτουργία και "χαρτογράφηση " του εγκεφάλου έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα , και σίγουρα δέν υπάρχουν στεγανά , ούτε φύλου , ούτε επαγγελματικής τάξης ! τέλος , είναι ταλέντο να προσανατολίζεσαι , αλλα μπορείς και να το αναπτύξεις !
Αναγκάζεται το μυαλό και "σκάβει" διαδρομές , συμπιέζει και αποσυμπιέζει χάρτες gps ! και μάλιστα σε χρόνο ζαμπόν τυρί πρέπει να τα κάνει όλα αυτά !
Κάτι ξέρουν οι Άγγλοι παραπάνω , προσανατολίζονται με τις pub !
Σου λέει πήγαινέ με στη τάδε οδό ...απαντάει ο οδηγός ταξί : κοντά στην Petal' s είναι ?!

( "oh yes ! petal's ! tou petaliari ! ine apo ellada , kalos podilatis ! " )

Στουμπωμένος μέσα σε ένα αυτοκίνητο ,ούτε αίσθηση-αντίληψη του χώρου αναπτύσσεις , ούτε "μπαίνεις" στα παπούτσια των άλλων !
Η ντοματοσυκλέτα είναι πιό κοντά στη ποδηλατιά !
Συμφωνώ οτι όσο πιό απλό μέσο χρησιμοποιήσεις ( πατίνι ) , τόσο καλύτερος γίνεσαι στο επόμενο "ιεραρχικά " .
Ψηφίζω υπέρ .Η καλύτερη αντίληψη της χωρικότητας , η συναντίληψη των πιθανών κινήσεων όλων των άλλων ,( πεζών , μοτο ,βουβαλιών και λοιπά), και τέλος ,η άμεση προσαρμογή στις διαρκείς αλλαγές των stage των διαδρομών ενός οδηγού , συνηγορούν στο να είναι χρήσιμη η απόκτηση εμπειρίας στη ποδηλασία εντός κίνησης .
Πιστεύω οτι , ανάμεσα σε δύο οδηγούς , " ίσους ", καλύτερες και προνοητικότερες αντιδράσεις θα έχει αυτός που έχει ποδηλατήσει μέσα σε κίνηση ..
Κυκλοφορούν και κάτι γαϊδούρια ανάμεσά μας , και είναι ντροπή για τους τόσους αγώνες που έχουν δώσει οι πρωτοπόροι ,( για το μετρό , τα λεωφορεία και λοιπά ) ποδηλάτες , αυτοί αμαυρώνουν την εικόνα , κρούω το κώδωνα του κινδύνου για το τσαμπουκά , το υφάκι και τις παραβάσεις τους .
Για τους μελαχροινούς που με βρίζουν, όταν ευγενικά τους φωνάζω για φώτα ετοιμάζω ατσαλένιο παλούκι ή καλύτερα κωλό-μπους ! ειδικό απο παλιό ποδήλατο !
Υπάρχουν και Έλληνες που ατιμάζουν τη ποδηλασία ,και θα έπρεπε να υπάρχουν γι΄ αυτούς εξετάσεις, και να στρώνουν χαρακτήρα , να κοπούν δυό τρείς φορές !
Κατ΄ αρχήν ο ποδηλάτης οδηγός αυτοκινήτου ..ψάχνει για ομοίους του , ωστε να μή τους πατήσει !
+1 λοιπόν !
η γιαγιά που είχε αγοράσει το δίπλωμα, πώς θα ψάξει για κάτι που δέ ξέρει οτι υπάρχει ;! όταν το καταλάβει και είμαστε ντυμένοι στα μαύρα με άι πόντ και άι σιχτίρ , χωρίς φώτα , τότε τοιμαζόμαστε για τον Άη Πετρή !
όπως σοφά λέει ο Καβαθάς , θα περνάς το πράσινο , αλλα μέσα σου να είσαι τόσο έτοιμος , σά να είναι κόκκινο !

Άντε και κυβερνήτες Jumbo !
*μερικές φορές στα εγκεφαλικά , προσαρμόζονται οι νευρώνες του εγκεφάλου , στα νέα δεδομένα , και τα κύτταρα μαθαίνουν να παίζουν άλλους ρόλους ! Η αμφιδεξιότητα είναι προσόν ανεκτίμητο ψυχικά και αθλητικά .Συνιστώ ξυλορακέτα κάθε καλοκαίρι , με το "κακό " χέρι ! το κόλπο με το μπαλάκι, καί γκόμενες θα φέρει !

Vale
Απών/απούσα

Στο πολύ ωραίο θέμα (& στις πολύ σωστές παρατηρήσεις της Royal Oak και του ntim) να προσθέσω κάτι ακόμα.

Υπάρχει πρόβλημα υποκρισίας (και βλακείας).Αντί να υψώνω το δάχτυλο ας ψάξω πρώτα την αφεντιά μου,αλλά ασφαλώς και να αντιδρώ,όπως μπορώ,στο καθετί στραβό.

Ακόμα και στο google μπορώ να βρω σωστά πράγματα με ελάχιστο ψάξιμο.

Ο Ιαβέρης (Τάσος Μαρκουίζος) / ίσως ο καλύτερος Έλληνας οδηγός αγώνων (τρελό θέαμα) έχει πει τα αυτονόητα που ακόμη δεν τα καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι ή χειρότερα,αγνοώ ηθελημένα.
Μερικά λόγια του (και στο google πολλά από ομιλίες του):

[...] Ξέρετε ότι πολλοί γονείς προσπαθούν οι ίδιοι (εν αγνοία τους βέβαια) να στείλουν τα παιδιά τους στον τάφο; Δείτε πώς… Πραγματικό γεγονός σε ελληνικό νησί. Ο γιός συλλαμβάνεται μέσα στη νύχτα με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί παίρνουν μέσα στη νύχτα τηλέφωνο στο σπίτι του νεαρού και ειδοποιούν τους γονείς του. Το επόμενο πρωί πέφτουν από τον πατέρα τηλεφωνιές σε "παράγοντες" του τόπου και η κλήση σβήνεται και το θέμα είναι "λήξαν". Είναι όμως; Σε λίγο καιρό ο νεαρός σκοτώνεται με τη μηχανή χωρίς να φοράει κράνος.Τί έκανε ο πατέρας; Εδωσε το χείριστο παράδειγμα στο γιό του. Με τη στάση του τού είπε: "Δεν είναι κακό να οδηγούμε ενάντια στον ΚΟΚ, αρκεί να είμαστε σε θέση να μην τρώμε πρόστιμο και ποινές". Οταν ο πατέρας επιδεικνύει τη ... δύναμή του σβήνοντας την κλήση του γιού που οδηγεί χωρίς δίπλωμα, του "δείχνει" με ποιόν τρόπο πρέπει να πορεύεται στη ζωή. Γλύφοντας, παρακαλώντας και κοροϊδεύοντας τον ίδιο σου τον εαυτό και τους άλλους. Η παιδεία, επέμεινε ο Ιαβέρης, αποκτάται μέσα από το σπίτι. Το παράδειγμα των γονιών είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα. Αλλά οι περισσότεροι γονείς είναι οι ίδιοι κάκιστα παραδείγματα.

Τί είναι για την ελληνική πολιτεία πιο κακό; Το να αποπειραθείς να κλέψεις λεφτά από μία τράπεζα ή το να αποπειραθείς να δολοφονήσεις κάποιον; Ε, λοιπόν πιο κακό είναι το πρώτο. Δείτε γιατί:

Αλλά η ελληνική πολιτεία έχει μακρά θητεία στην υποκρισία. Τη μέρα που ψηφιζόταν ο νέος ΚΟΚ, ένα κανάλι την είχε στήσει στην είσοδο του γκαράζ της Βουλής. Σχεδόν κανένας βουλευτής δε φορούσε ζώνη....Και πήγαιναν να ψηφίζουν για να πάει το πρόστιμο για τη ζώνη στα 350 ευρώ!Με έκπτωση 50%, αν πληρώσεις σε 10 μέρες, βεβαίως....

Να πάμε και στην Ελληνική Αστυνομία; Πόσες φορές έχετε δει αστυνομικό να φοράει ζώνη ασφαλείας στο περιπολικό; Μάλλον ποτέ ή σπάνια. Δηλ. αυτός που σου δίνει πρόστιμο για μη χρήση ζώνης είναι ο ίδιος παράνομος. Τί να λέμε τώρα;

Ας δούμε όμως και το θέμα της συνήθειας. Κάθε μέρα σκοτώνονται περίπου 3 άνθρωποι από τροχαίο. Πλήρης απάθεια. Το θεωρούμε σαν κάτι φυσικό. Οταν όμως σκοτώθηκαν 21 παιδιά στα Τέμπη, όλοι μιλούσαν για "εθνική τραγωδία". Μα αφού σε 7 μέρες θα έχουμε πάλι συμπληρώσει άλλους 21 νεκρούς σε τροχαία! Κάθε εβδομάδα 21 άνθρωποι (νέοι ως επί το πλείστον) σκοτώνονται στους δρόμους. Αλλά είπαμε, το έχουμε ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ. Μόνο άμα είναι μαζεμένοι σε ένα τροχαίο 21 νεκροί ιδρώνει λίγο τ' αυτί μας.

[...] Ξέρετε με πόσα χιλιόμετρα έπεσε πάνω στην κολώνα της μπασκέτας ο μπασκετμπολίστας Μπόμπαν Γιάνκοβιτς; Ε; Με τέσσερα (4) χιλιόμετρα την ώρα. Και έμεινε ανάπηρος, παραπληγικός. Οταν λοιπόν το παιδί σας στέκεται λυμένο και όρθιο ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα και φρενάρετε ή τρακάρετε με περισσότερα από 4 χ.α.ω., ξέρετε τί είναι πιθανό να γίνει; Και πόσο συχνά πάτε με 4 χ.α.ω.; Και πόσο συχνά ο απέναντί σας πάει επίσης με 4 χ.α.ω.;

Σημ. Προαπαιτούμενη παιδεία,απ'το σπίτι,απ'το σχολειό / δυστυχώς το κράτος είναι αλλού - οι πολίτες του;(?)

Σημ.2 Λεβέντη παραπάνω.Εγώ είμαι μελαχρινός και βρίζω,τι θα πάθω; Ή γλίτωσα επειδή είμαι Έλληνας;

Petaliaris
Εικόνα Petaliaris
Απών/απούσα

κατ΄ αρχήν οφείλω να πώ, οτι ήδη έχω αναφέρει στους διαχειριστές του site ,( στο podilates@yahoo.gr ), την επίμαχη γραμμή , και ανακαλώ ζητώντας συγνώμη για τη συγκεκριμένη πρόταση .
Συνεπώς μπορούμε και να ...χρονομετρήσουμε τους ...διαχειριστικούς χρόνους !
Ξέρεις κανέναν να ...αυτοαναφέρεται ;!
Oυδείς άσφαλτος !
Κανείς δέν αυτοελέγχεται σε αυτό το τόπο , είναι πάρα πολύ σωστά τα όσα αναφέρεις , συμφωνώ απόλυτα με το τόνο και το περιεχόμενό σου .
Και ας αρχίσουμε απο εμάς ! είναι φορές που γράφουμε ,"πάω απο το πεζοδρόμιο ! Αναλογικά με το Ποινικό Κώδικα ,είναι σά να λές : έ , εντάξει σκότωσα κανα δύο μωρέ ! για τις ανάγκες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας !
Έτσι δίνεις και το καλό παράδειγμα , και ο άλλος που διαβάζει το νήμα , τσαμπουκαλεύεται όταν κάποιος έρημος πεζός τολμήσει και αλλάξει απόφαση !
Εκεί ,πού ήταν οι διαχειριστές ;! να τραβήξουν αυτιά , να σμιλέψουν ψυχές ; ο ιερός τόπος των πεζών είναι το πεζοδρόμιο ,τέλος , άσχετα απο το οτι δέν έχουμε ποδηλατοδρόμους .
Να πηγαίνουμε συνέχεια απο τα πεζοδρόμια , μπάς και θερίσουμε κανέναν έτσι για φάση !
Τα παιδάκια που μας διαβάζουν περιμένουν να ακούσουν ωραία και θετικά πράγματα .
Το avatar π.χ. του christopanagia ...
Είναι προσβλητικό .Απορώ με τις ανοχές και τις αντοχές , και ακόμα τους διαλόγους με το συγκεκριμένο άτομο ! οτι π.χ. εντάξει η φωτό αλλα κλάσεν πότσεν !
Σε άπταιστα Ελληνικά μου βρίζουν τα θεία οι μελαχροινοί που γράφω , σά να ξέρουν ακριβώς τί θα με πονέσει .
Σε άπταιστα greeklish και ο παραπάνω χρήστης μου ξεφτιλίζει τη Θρησκεία .
΄Οχι ρε παίδες , να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους .
Ας είμαστε εμείς άψογοι και όλοι θα ακολουθήσουν .Η παιδεία αρχίζει απο την οικογένεια .Αρχίζει απο μέσα μας το καλό ή το κακό .

Petaliaris
Εικόνα Petaliaris
Απών/απούσα

άν οδηγάμε αυτοκίνητο ...και χτυπήσουμε ποδηλάτη ο οποίος δέν έχει φώτα !
φταίει ο ποδηλάτης ή εμείς που οδηγάμε αυτοκίνητο ;

Petaliaris
Εικόνα Petaliaris
Απών/απούσα

ntimitris έγραψε:
"επειδη για το θεμα με τους αγγλους ταριφες εχω δει ενα ντοκυμαντερ, να προσθεσω οτι ο λογος κυριως που κανουν τοσο καιρο γυρω γυρω με τα παπακια και τις σημειωσεις τους ειναι για να μαθουν τα ονοματα των μαγαζιων και των ξενοδοχειων, ετσι ωστε μολις ο πελατης τους πει θελω να με πας στο ταδε εστιατορειο και δεν ξερει διευθυνση, ο ταριφμαν να ειναι σε θεση να ξερει που ειναι. ΜΑλσιτα απο τις απιστευτου ογκου πληροφοριες o ιπποκαμπος του εγκεφαλου τους εχει διογκωθει σε σχεση με τους φυσιολογικους ανθρωπους. http://www.wired.com/wiredscience/2011/12/london-taxi-driver-memory/
ΔΕν ειμαι σε θεση να πω οτι το κανουν για ασφαλεια οσο για την εξυπηρετηση των πελατων.
Τωρα στο θεμα, δεν νομιζω να χρειζεται καποιος να οδηγησει ποδηλατο, απλα μπορει να ενημερωθει σωστα κατα την εκπαιδευση του και την αγωγη του(λαδια, ξυδια εξω απο τις σχολες οδηγων, και κοντρες μεσα σε πιστες και οχι στο δρομο) "

ταπεινά σέβη , μου το πήρες απο το στόμα ,αυτό με τον εγκέφαλο !
οι βάσεις δεδομένων του εγκεφάλου ,αναλυτικά γραμμένες , βρίσκονται υποτίθεται στο αριστερό ημισφαίριο , ενώ η σύνθεση ( πού περίπου θέλεις να πάς ! ) βρίσκεται στο δεξιό ημισφαίριο ...*
Χωρίς να σημαίνει οτι η πλευρίωση αυτή ,δέ λειτουργεί και ανάποδα !
Για τη λειτουργία και "χαρτογράφηση " του εγκεφάλου έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα , και σίγουρα δέν υπάρχουν στεγανά , ούτε φύλου , ούτε επαγγελματικής τάξης ! τέλος , είναι ταλέντο να προσανατολίζεσαι , αλλα μπορείς και να το αναπτύξεις !
Αναγκάζεται το μυαλό και "σκάβει" διαδρομές , συμπιέζει και αποσυμπιέζει χάρτες gps ! και μάλιστα σε χρόνο ζαμπόν τυρί πρέπει να τα κάνει όλα αυτά !
Κάτι ξέρουν οι Άγγλοι παραπάνω , προσανατολίζονται με τις pub !
Σου λέει πήγαινέ με στη τάδε οδό ...απαντάει ο οδηγός ταξί : κοντά στην Petal' s είναι ?!

( "oh yes ! petal's ! tou petaliari ! ine apo ellada , kalos podilatis ! " )

Στουμπωμένος μέσα σε ένα αυτοκίνητο ,ούτε αίσθηση-αντίληψη του χώρου αναπτύσσεις , ούτε "μπαίνεις" στα παπούτσια των άλλων !
Η ντοματοσυκλέτα είναι πιό κοντά στη ποδηλατιά !
Συμφωνώ οτι όσο πιό απλό μέσο χρησιμοποιήσεις ( πατίνι ) , τόσο καλύτερος γίνεσαι στο επόμενο "ιεραρχικά " .
Ψηφίζω υπέρ .Η καλύτερη αντίληψη της χωρικότητας , η συναντίληψη των πιθανών κινήσεων όλων των άλλων ,( πεζών , μοτο ,βουβαλιών και λοιπά), και τέλος ,η άμεση προσαρμογή στις διαρκείς αλλαγές των stage των διαδρομών ενός οδηγού , συνηγορούν στο να είναι χρήσιμη η απόκτηση εμπειρίας στη ποδηλασία εντός κίνησης .
Πιστεύω οτι , ανάμεσα σε δύο οδηγούς , " ίσους ", καλύτερες και προνοητικότερες αντιδράσεις θα έχει αυτός που έχει ποδηλατήσει μέσα σε κίνηση ..
Κυκλοφορούν και κάτι γαϊδούρια ανάμεσά μας , και είναι ντροπή για τους τόσους αγώνες που έχουν δώσει οι πρωτοπόροι ,( για το μετρό , τα λεωφορεία και λοιπά ) ποδηλάτες , αυτοί αμαυρώνουν την εικόνα , κρούω το κώδωνα του κινδύνου για το τσαμπουκά , το υφάκι και τις παραβάσεις τους .
Υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες ( ανεξαρτήτως εθνικότητας ), που ατιμάζουν τη ποδηλασία .
Κατ΄ αρχήν ο ποδηλάτης οδηγός αυτοκινήτου ..ψάχνει για ομοίους του , ωστε να μή τους πατήσει !
+1 λοιπόν !
η γιαγιά που είχε αγοράσει το δίπλωμα, πώς θα ψάξει για κάτι που δέ ξέρει οτι υπάρχει ;! όταν το καταλάβει και είμαστε ντυμένοι στα μαύρα με άι πόντ και άι σιχτίρ , χωρίς φώτα , τότε τοιμαζόμαστε για τον Άη Πετρή !
όπως σοφά λέει ο Καβαθάς , θα περνάς το πράσινο , αλλα μέσα σου να είσαι τόσο έτοιμος , σά να είναι κόκκινο !

Άντε και κυβερνήτες Jumbo !
*μερικές φορές στα εγκεφαλικά , προσαρμόζονται οι νευρώνες του εγκεφάλου , στα νέα δεδομένα , και τα κύτταρα μαθαίνουν να παίζουν άλλους ρόλους ! Η αμφιδεξιότητα είναι προσόν ανεκτίμητο ψυχικά και αθλητικά .Συνιστώ ξυλορακέτα κάθε καλοκαίρι , με το "κακό " χέρι ! το κόλπο με το μπαλάκι, καί γκόμενες θα φέρει !

Petaliaris
Εικόνα Petaliaris
Απών/απούσα

Υπάρχει μιά κινητικότητα πάντως , μέχρι και ένα περίπτερο στο Γαλάτσι κατεδαφίστηκε για το ποδηλατόδρομο !
( Βεΐκου , Τραλλέων ; άν θυμάμαι καλά ! ).
Συνεπώς πρέπει σιγά-σιγά , να δείξουμε άψογο πρόσωπο !
Όσο δύσκολα ανεβαίνεις , τόσο εύκολα κατεβαίνεις ( γνωστό και απο τη ποδηλασία ! ).
Ό,τι έργο έφτιαξαν με κόπο οι πρωτοπόροι ποδηλάτες που κάποτε τους κοίταζα και αναρωτιόμουν πολλά ,( και τώρα τους μιμούμαι), υπάρχει κίνδυνος να γκρεμιστεί απο κάποιους "ξεψάρωτους" .
Ναί , αυτή είναι η λέξη ( τουλάχιστον για όσους έχουν πάει στο Στρατό ! ),η κατάλληλη !
Στο κόκκινο φανάρι να σταματάμε , οκ ;!
Eίμαστε μπροστάρηδες , μας βλέπουνε !

aldro
Απών/απούσα

.

airpeace79
Εικόνα airpeace79
Απών/απούσα

..............για εμένα και αυτοκριτική στο κόκκινο.
16 χρόνια κυκλοφορώ μέσα στην πόλη,στην περιφέρεια,στην επαρχεία παντού με το ποδήλατο,έχω περάσει απαρατήρητος αλλά και έχω εμπλακεί σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Ποτέ κανείς δεν αναρωτήθηκε αν εγώ γνωρίζω τους κανόνες που διέπουν τους χώρους που κινούμαι.
Δεν έχω δίπλωμα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, ούτε επιθυμώ να υποστηρίξω αυτό το άθλιο σύστημα χορήγησης διπλωμάτων, ώστε να αυτο-κατοχυρωθώ ως ´νόμιμος χρήστης των δρόμων.
Θέλω τώρα πιά να διεκδικήσω το δικαίωμα στην γνώση,θέλω να γίνω ισότιμος με όλους τους υπόλοιπους χρήστες των οδικών δικτύων,θέλω και εγώ να μπορώ να πιστοποιήσω την ικανότητα μου να καβαλάω ένα ποδήλατο γνωρίζωντας τα σήματα,την δυνατότητα να διαμορφώσω περαιτέρω την οδηγική μου παιδεία σε σχέση με το όχημα που κινούμαι,θέλω να είμαι ορατός πάνω απο όλα και πρώτα απο όλα στα μάτια τα δικά μου.
Όταν λοιπόν αποφασίσουμε πως οφείλουμε(κυρίως οι περιπτώσεις σαν την δική μου,έλλειψη οποιοδήποτε μορφής διπλώματος)να δώσουμε το παράδειγμα με οποιοδήποτε κόστος αυτό συνεπάγεται για την ποδηλατική ελευθερία της μετακίνησης που απολαμβάνουμε θέτωντας επιτέλους τις βάσεις για την πραγματική ανάπτυξη της ποδηλασίας και της ποδηλατικής κουλτούρας στην Ελλάδα.
Ζητάμε τα αυτονόητα να γίνουν για τους άλλους χωρίς να ζητάμε τίποτα απο εμάς.
Πως θα αλλάξει το τοπίο της κυκλοφορίας όταν εμείς οι ίδιοι αρνούμαστε να μπούμε στην διαδικασία να αλλάξουμε τις συμπεριφορά μας;
Ποιά είναι η οδηγική παιδεία που εκφράζω και πως αυτή μεταδίδεται στους άλλους χρήστες;

Ainastros
Απών/απούσα

το ποδηλατο δεν είναι τυχαία σύμβολο ελευθερίας και επανάστασης..
ο σκοπός του δεν ειναι να διδάξει οδηγική παιδεία και συμπεριφορά, αλλά να σε κάνει νιώσεις παλι ζωντανός, κοινωνικός και αυτόνομος ως άνθρωπος ... γιαυτο και μόνο.. δικαιούται όχι μονο να συντάσσει τους κοκ..αλλά και τα συντάγματα...

16 χρόνια πάνω στη σέλα...αλλά δεν πήρες μυρουδιά που λένε..

aldro
Απών/απούσα

airpeace79 wrote:
..............για εμένα και αυτοκριτική στο κόκκινο.
16 χρόνια κυκλοφορώ μέσα στην πόλη,στην περιφέρεια,στην επαρχεία παντού με το ποδήλατο,έχω περάσει απαρατήρητος αλλά και έχω εμπλακεί σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Ποτέ κανείς δεν αναρωτήθηκε αν εγώ γνωρίζω τους κανόνες που διέπουν τους χώρους που κινούμαι.
Δεν έχω δίπλωμα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, ούτε επιθυμώ να υποστηρίξω αυτό το άθλιο σύστημα χορήγησης διπλωμάτων, ώστε να αυτο-κατοχυρωθώ ως ´νόμιμος χρήστης των δρόμων.
Θέλω τώρα πιά να διεκδικήσω το δικαίωμα στην γνώση,θέλω να γίνω ισότιμος με όλους τους υπόλοιπους χρήστες των οδικών δικτύων,θέλω και εγώ να μπορώ να πιστοποιήσω την ικανότητα μου να καβαλάω ένα ποδήλατο γνωρίζωντας τα σήματα,την δυνατότητα να διαμορφώσω περαιτέρω την οδηγική μου παιδεία σε σχέση με το όχημα που κινούμαι,θέλω να είμαι ορατός πάνω απο όλα και πρώτα απο όλα στα μάτια τα δικά μου.
Όταν λοιπόν αποφασίσουμε πως οφείλουμε(κυρίως οι περιπτώσεις σαν την δική μου,έλλειψη οποιοδήποτε μορφής διπλώματος)να δώσουμε το παράδειγμα με οποιοδήποτε κόστος αυτό συνεπάγεται για την ποδηλατική ελευθερία της μετακίνησης που απολαμβάνουμε θέτωντας επιτέλους τις βάσεις για την πραγματική ανάπτυξη της ποδηλασίας και της ποδηλατικής κουλτούρας στην Ελλάδα.
Ζητάμε τα αυτονόητα να γίνουν για τους άλλους χωρίς να ζητάμε τίποτα απο εμάς.
Πως θα αλλάξει το τοπίο της κυκλοφορίας όταν εμείς οι ίδιοι αρνούμαστε να μπούμε στην διαδικασία να αλλάξουμε τις συμπεριφορά μας;
Ποιά είναι η οδηγική παιδεία που εκφράζω και πως αυτή μεταδίδεται στους άλλους χρήστες;

Αν κατάλαβα καλά τι γράφεις προτείνεις το δίπλωμα ποδηλασίας να είναι το βασικό που να πρέπει να πάρουν όλοι και μετά αν θέλουν να δίνουν και εξετάσεις για οδήγηση μηχανοκίνητων.Καλή ιδέα

airpeace79
Εικόνα airpeace79
Απών/απούσα

aldro][quote=airpeace79 wrote:
..............
Αν κατάλαβα καλά τι γράφεις προτείνεις το δίπλωμα ποδηλασίας να είναι το βασικό που να πρέπει να πάρουν όλοι και μετά αν θέλουν να δίνουν και εξετάσεις για οδήγηση μηχανοκίνητων.Καλή ιδέα

..........................ριζοσπαστική όμως,ναι.
Σε βαθμό τέτοιο που θα γίνονται αντι-ποδηλατοπορείες.
Ως προς το άρθρο που έχει μεταφραστεί υπάρχει και μία δημοσκόπηση,η οποία ´δίνει το 57% εως 80% να τάσσεται υπερ της ένταξης των ποδηλατικών θεμάτων στις εξετάσεις των οδηγών και με βρίσκει σύμφωνο πέρα για πέρα.
Οι οδηγοί θα μαθαίνουν να με βλέπουν,να με προσέχουν,να με σέβονται έχωντας ως παράδειγμα ποιά ποδηλατική συμπεριφορά,ποιού ποδηλάτη;
Πρέπει να αποκτήσουμε μία σαφή ποδηλατική εικόνα που θα αντιπροσωπεύει και θα κατοχυρώνει την πλειοψηφία,θα δημιουργεί τις συνθήκες ώστε ο νέος οδηγός να μην έχει καμία προκατάληψη προς το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς αλλά να μπορεί να το επιλέξει ως ισοδύναμο ενος μηχανοκίνητου.

teofril
Εικόνα teofril
Απών/απούσα

Ας γινουν πρωτα σωστες οι εξετασεις οδηγησης μηχανοκινητων τροχοφορων και μετα συζηταμε για αυτο το θεμα.

Οι περισσοτεροι λιγο πολυ λαδωνουν για να περασουν τις εξετασεις που κοιτανε αν η μιση σου ροδα καβαλησε το πεζοδρομιο και δε σε τσεκαρουν αν ξερεις ουσιαστικα να οδηγεις νυχτα στην εθνικη οδο με βροχη. Οσο για οδηγηση σε χιονι και παγο ουτε συζητηση. Κατα τα αλλα ακομα και με την "αξια σου" να περασεις σου δινει το δικαιωμα να οδηγησεις οσα κυβικα αντεχει η τσεπη σου ή η τσεπη του μπαμπα σου σε οποιεσδηποτε συνθηκες.

Ακομα και να γινει υποχρεωτικη η γνωση ποδηλατου παλι αυτοι που ειναι να λαδωσουν θα δωσουν κατι παραπανω για να τους φερουν το διπλωμα στο σπιτι...

Royal Oak
Εικόνα Royal Oak
Απών/απούσα

Αυτό που ποτέ δεν κατάλαβα επίσης σ’ αυτόν τον τόπο είναι ΠΏΣ αυτό που πρέπει να γίνει και το διεκδικούμε πρέπει να απαξιώνεται απ’ αυτό που όχι απλά δεν γίνεται, αλλά γίνεται με παρανομίες, λωβητούρες και χρηματισμούς...(σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο)

Γιατί όποιος θέτει αιτήματα τα θέτει στο πλαίσιο κάποιων κανόνων και νόμων κι όχι κάποιων κολάσιμων πράξεων που βρίθουν έτσι κι αλλιώς και ένας ολάκαιρος πληθυσμός είναι εθισμένος σ’ αυτό και κανένας “φωτισμένος” ηγέτης δεν έχει καταφέρει καν να αμβλύνει...οπότε σύμφωνα μ’ αυτή την αντίληψη...ας καθόμαστε να κλώθουμε τ’ αυγά μας γενικά και όντως εκτός θέματος, αλλά και γιατί όχι και με σαφή εφαρμογή επί του θέματος...

airpeace79
Εικόνα airpeace79
Απών/απούσα

.............θράσος,να οργανώσουμε ποδηλατοπορείες και να απαιτήσουμε την αυστηροποίηση στον τρόπο χορήγησης διπλωμάτων και την ενσωμάτωση πρακτικών μαθημάτων οδήγησης σε βρεγμένο οδόστρωμα ή πάγο και την εσωμάτωση της ποδηλατικής επάρκειας,εν τέλει.
Το παραπάνω όμως δεν μας απαλλάσει απο το γεγονός πως και εμείς έχουμε άγνοια ως προς το πως είναι να οδηγείς ένα κουτί.Πως ο οδηγός έχει τυφλά σημεία.....πράγματα που ένας πιτσιρικάς που τελειώνει το γυμνάσιο δεν θα μάθει στο σχολείο(τουλάχιστον μέχρι πέρυσι).
Το ''ποδηλατικό δίπλωμα''ξεκινάει πριν ακόμα ο χρήστης πάρει την απόφαση να βγεί στον δρόμο,πριν την απόφαση του να νοιώσει ζωντανός,πριν την απόφαση να κάνει την επανάσταση του,ξεκινά απο το σχολείο,ξεκινά απο την έκτη δημοτικού,τηντρίτη γυμνασίου,την τρίτη λυκείου,δενέχει σχέση με λάδωμα,χρηματισμούς αλλά ισα ισα φροντίζει στην διαμόρφωση μιας σωστής νοοτροπίας,εκεί που οφείλει να διαμορφώνεται,στο σχολείο.

Ainastros
Απών/απούσα

γω σου προτείνω ναφήσετε τους ποδηλάτες στην ησυχία τους ... τώρα αν γουστάρετε να φτιάξετε το καθολικό ποδηλατικό προφιλ του ραγιά... βγάλτε καμαρωτοί συ και ο αλδρο απο μια σελφι και στείλτε τα στο υπουργείο για τα περαιτέρω...αλλά αν θελετε πραγματικά να κανετε κατι για το ποδήλατο...ή μια ποδηλατοπορεία που να πιάσει τόπο...απαιτείστε να φτιαχτουν πρώτα οι δρόμοι που εχουμε χρυσοπληρώσει..και θα δεις για πότε γεμίζουν ποδήλατα και χωρίς σημάνσεις ή διαχωριστικά..ή απλως απαιτείστε να πανε φυλακη όσοι ειναι στη βουλή... να μη γεμίζουμε με αίματα δηλαδη..

aldro
Απών/απούσα
Roul
Εικόνα Roul
Απών/απούσα

Ainastros wrote:
γω σου προτείνω ναφήσετε τους ποδηλάτες στην ησυχία τους ... τώρα αν γουστάρετε να φτιάξετε το καθολικό ποδηλατικό προφιλ του ραγιά... βγάλτε καμαρωτοί συ και ο αλδρο απο μια σελφι και στείλτε τα στο υπουργείο για τα περαιτέρω...αλλά αν θελετε πραγματικά να κανετε κατι για το ποδήλατο...ή μια ποδηλατοπορεία που να πιάσει τόπο...απαιτείστε να φτιαχτουν πρώτα οι δρόμοι που εχουμε χρυσοπληρώσει..και θα δεις για πότε γεμίζουν ποδήλατα και χωρίς σημάνσεις ή διαχωριστικά..ή απλως απαιτείστε να πανε φυλακη όσοι ειναι στη βουλή... να μη γεμίζουμε με αίματα δηλαδη..

WORD!

Royal Oak
Εικόνα Royal Oak
Απών/απούσα

Αλήθεια τώρα έμαθα, ότι η αύξηση των ποδηλάτων στους δρόμους είναι άρρηκτα και αποκλειστικά συνδεδεμένη με την αποκατάσταση των κακοτεχνιών στο οδόστρωμα ή και με το να πάνε φυλακή οι βουλευτές επίσης...

άντε και με το καλό να τα κάνουμε αυτά τα κεντρικά συνθήματα των προσπαθειών μας...

ως τότε ας φάμε στη μούρη όλοι την αθλιότητα κάθε νεόπλουτης προσωπικότητας, κάθε αυτοκαταστροφικού που χειρίζεται τα πάντα κόντρα σ’ όλη την κοινωνία, κάθε κομπλεξικού που δεν ικανοποιήθηκε ποτέ το υδροκέφαλο εγώ του και ψάχνει να το λύσει προσπερνώντας το αχαμνό ποδήλατο με χίλια, στους πενήντα πόντους...μουτζώνοντας, βρίζοντάς σαν σκουπίδι τον ποδηλάτη, χωρίς να έχει καμιά απολύτως σημασία, ποιός ή ποιά είναι στην υπόλοιπη ζωή τους, εκτός από ποδηλάτες...

τώρα βλέπω οτι ο καθένας μας κρύβει έναν κατ’ επιλογήν μαζωχιστούλη μέσα του, για να νιώθουμε τέτοια ευχαρίστηση μετακινούμενοι επίμονα με το ποδήλατό μας, βάζοντας την φυσική και ψυχική μας υπόσταση σε τέτοια εκλεπτυσμένη δοκιμασία και αλήθεια να έγκειται εκεί άραγε η ικανοποίηση της ποδηλασίας;

Ότι δηλαδή ακριβώς η επιβίωσή μας ως ποδηλάτες μέσα απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες μας κάνουν ατρόμητους από κάθε άποψη, ακόμα κι αν στην άλλη ζωή μας έχουμε επιτρέψει να μας έχουν μετατρέψει σε πειθήνιους και συνειδητούς λούζερς;

Αλήθεια τώρα έμαθα πως πρέπει να ζήσω μ’ αυτό, για να ικανοποιηθεί το μέγα επαναστατικό πλάνο της ακαριαίας διάλυσης των πάντων και της αντικατάστασής του με το ΑΛΛΟ...

Ευχαριστώ γιατί ερεθίσατε τη συνείδησή μου...

θα περιμένω ...

ελπίζω να ζω ως τότε ...

Το θέμα της κοινής εκπαίδευσης όλων γύρω απ’ την παρουσία του ποδηλάτου στο οδόστρωμα είναι μεγάλη κουβέντα για να τοποθετηθεί στη βάση του προς θεού μην ταράζετε τα λιμνάζοντα ύδατα μιας αμφίβολης “ελευθερίας των ποδηλατών”...

πώς ορίζεται αυτή η ελευθερία που θα διαταραχθεί, αν τεθούν κάποιοι κώδικες σαφούς και μη διαπραγματεύσιμης συνύπαρξης μας στο οδόστρωμα;

στο ΟΠΟΙΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ακόμα και σε αρτηρίες ταχείας κυκλοφορίας...κύρια σ’ αυτές γιατί εκεί όντως η κυκλοφορία του ποδηλάτου μπορεί να γίνει απρόσκοπτα ...

όχι μόνο στα δρομάκια τα απόμερα ή τα πεζοδρόμια που αρκετοί προτιμούν να κρύβουν την ανασφάλειά τους, γινόμενοι κυρίαρχοι αυτόματα ενός χώρου ακόμα που δεν δικαιούνται, αφού κάνουν σλάλομ ανάμεσα στους πεζούς...

ο ποδηλάτης δεν δικαιούται το δρόμο, δεν δικαιούται το πεζοδρόμιο, δικαιούται τον ζαβό ποδηλατόδρομο που του έχουν με το ζόρι φτιάξει...τι γενναιοδωρία αλήθεια!

στους ποδηλατόδρομους που τρέμουμε μην δεν μας κάνουν (εντάξει ας τους κάνουν βρε παιδί!), ξέροντας ότι για την πραγματική μετακίνηση καλύπτουν ένα ελάχιστο ποσοστό λειτουργίας...

ωωωωωω! αλοίμονο την ελευθερία που θα χαθεί!!!

Ας γίνουμε σοβαροί κάποτε!!! Να μη σέρνουμε δηλαδή πραγματικά σκαλοπάτια εξέλιξης στις κοντόθωρες ιδεοληψίες κι επαναστατικές εμμονές που ως αυτοσκοποί ακινητοποιούν στάδια εξέλιξης σημαντικά...

Θα μπω σε κάθε στρούγκα και θα γίνω και ραγιάς προκειμένου να ξέρουμε πχ πως στην Εθνική Οδό, ή στην Ποσειδώνος έχουμε μια σαφή και άξια σεβασμού θέση...το οφείλουμε στους εαυτούς μας και σε όσους έχασαν τις ζωές τους τολμώντας...

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ!!!

Ainastros
Απών/απούσα

οι απολιτικ και χαζοχαρούμενες μέρες του ποδηλάτου έχουν τελειώσει..οι δρόμοι είναι η πρώτη και βασική ποδηλατική υποδομή...που ειναι επικίνδυνοι άθλιοι και ανολοκλήρωτοι και ας τους έχουμε χρυσοπληρώσει

μην πέφτεις όμως σε κατάθλιψη.. προλαβαίνεις να στείλεις και συ μια σελφι με τους αλλους ραγιαδες στο υπουργείο..προσοχή μόνο να φοράτε κράνος..

Royal Oak
Εικόνα Royal Oak
Απών/απούσα

τσιτάτο 1: οι απολιτικ και χαζοχαρούμενες μέρες του ποδηλάτου έχουν τελειώσει..
τσιτάτο 2: οι δρόμοι είναι η πρώτη και βασική ποδηλατική υποδομή...που ειναι επικίνδυνοι άθλιοι και ανολοκλήρωτοι και ας τους έχουμε χρυσοπληρώσει

προσβολή με πολλές σημασίες: μην πέφτεις όμως σε κατάθλιψη.. προλαβαίνεις να στείλεις και συ μια σελφι με τους αλλους ραγιαδες στο υπουργείο..προσοχή μόνο να φοράτε κράνος..

Ερώτημα 1 με καλή καρδιά που θα ήθελε μιαν απάντηση χωρίς προσβολές και τσιτάτα, κλασσικές ευκολίες και τα δυό:
εκτός από το ιντερνετικό τήζινγκ-λεκτικό παιχνίδι (να’τανε και καλό τήζινγκ να υποκλιθούμε), κάτι ουσιαστικό θα διαβάσουμε άραγε;

ερώτημα 2: γιατί άραγε κάποιος που δηλώνει την αποστροφή του για τον κόσμο που διαχειρίζεται και μετέχει στο φόρουμ αυτό γράφει εκτοξεύοντας συνεχόμενα προσβολές, αντί για θέσεις σαφείς;

Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι σίγουροι για την πολιτική τους συνείδηση, την οικολογική τους συνείδηση και πάνω απ’ όλα καταφέρνουν τόσο καλά να βιώνουν τα αποτελέσματα όλων αυτών στην καθημερινότητά τους έτσι που να μπορούν με τόση άνεση κι ευκολία να σιχτιρίζουν τους άλλους που δεν είναι σαν κι αυτούς...

χαίρομαι!!!

Royal Oak
Εικόνα Royal Oak
Απών/απούσα

συγνώμη για το διπλο ποστ...

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

αμήν και πότε. Να φτιαχτούν οι δρόμοι.
Προσωπικά θεωρώ τρομερό μειονέκτημα (μην σου πω και ότι νιώθω και απαξίωση) όταν με χτυπάνε τα ΙΧ σε δρόμο με ελαττώματα, με λακούβες, με κακοτεχνίες.
Ενώ όταν ο δρόμος γίνει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ "ευρωπαϊκών προδιαγραφών" θα νιώθω μια χαρά όταν ο μπάρμπας περνάει με κόκκινο και πέφτει πάνω μου, ή όταν στρίβει η μαγκίτισσα πάνω μου για να πάει τελευταία στιγμή δεξιά....
θα νιώθω και εγώ ευρωΠΕΟΣ
... και μαζί με μένα, θα μπορεί να νιώθει ασφάλει και το 8χρονο ανηψάκι μου και η θεία μου 55 ετών..... Επιτέλους θα καβαλήσουν ελεύθερα ποδήλατο από το δρόμο να πάνε στο σχολείο ή στη δουλειά τους.

Επίσης, πρέπει να κάνουμε άλλη μια αντιφασιστική ποδηλατοπορεία. Είναι φασιστικό, νεοφιλελε, γκέυ και παλαιοχριστινικά στενόμυαλο ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, το να θέλουν να μας βάλουν όλους εμάς τους ποδηλάτες σώνει_και_καλά_σε ποδηλατόδρομους.
ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΘΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ, τέτοια παραβίαση της ελευθερίας μας. Εδώ και χρόνια έχουμε ανεχθεί το ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ μέτρο του να φοράμε κράνος. Επιτέλους να σπάσουμε τις αλυσίδες. Οι αφροαμερικάνοι ελευθερώθηκαν, οι γυναίκες ψηφίζουν, τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια παντρεύονται και εμείς οι ποδηλάτες ΑΚΟΜΑ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΡΑΔΔΕΚΤΑ ΜΕΤΡΑ.
... στους δρόμους αδέρφια... στους δρόμους....