ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρτίδα ποδηλάτων Leader ελαττωματικής κατασκευής

1 καταχώριση / 0 νέα/ο
Laou Laou
Εικόνα Laou Laou
Απών/απούσα

Ποδήλατο, μάρκας LEADER CHICAGO 009, με
γραμμοκώδικα 2000123316093 και με χώρα
κατασκευής τη Βουλγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού
από πιθανή πτώση του χρήστη, λόγω μειωμένης
αντοχής του ποδηλάτου.

Όπως σημειώνεται εντοπίστηκαν προϊόντα που
παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια και την
υγεία των παιδιών και σύμφωνα με την ΥΠΚ είναι
πιθανό παρόμοια προϊόντα να βρίσκονται στην
αγορά της Ελλάδος και να απειλούν άμεσα την υγεία
και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των
παιδιών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει
εντατικούς ελέγχους της αγοράς, για τυχόν
εντοπισμό των προϊόντων και αναφέρει ότι στην
περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα, θα
προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης
τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές
που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα όπως
σταματήσουν αμέσως τη διάθεση ή τη χρήση τους
και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.
Τα προϊόντα που εντοπίστηκαν στην κοινοτική
αγοράς κατά την εβδομάδα 16 – 22 Ιανουαρίου 2017
είναι 50 εκ των οποίων τα 17, εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή.
Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για
πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια,
κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
wp