Οι θέσεις μας

To φυλλάδιο θέσεων μας σε μεγάλη ανάλυση για εκτύπωση, και για οθόνη και σε doc μόνο το κείμενο χωρίς σκίτσα.

ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

Φυλλάδιο Θέσεων

Μάης 2010, ενημέρωση: 11/2012

Ποιοι Είμαστε

Ιστορία
Οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ ξεκίνησαν από μία παρέα ποδηλατών που το 2005 μπήκε στον πειρασμό να καλέσει δημόσια σε ποδηλατοπορεία για τη διεκδίκηση χώρου για το ποδήλατο στην πόλη. Η ανταπόκριση σε εκείνη την πορεία εξέπληξε ακόμη και τους διοργανωτές της. Από τότε η συνέλευση διευρύνθηκε, απέκτησε διάρκεια στο χρόνο και μαζί με άλλες ομάδες, που ήδη δραστηριοποιούνταν ή που προέκυψαν στη συνέχεια, συνέβαλε στη συγκρότηση ενός κινήματος στην πόλη της Αθήνας, που δραστηριοποιείται σε θέματα κυρίως ποδηλατικά αλλά και βιώσιμης κινητικότητας και περιβάλλοντος.

Το κίνημα όμως, του οποίου αποτελούμε μέρος, δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα αλλά αποτελείται από ένα πολύμορφο δίκτυο ομάδων και ανθρώπων σχεδόν σε κάθε πόλη της χώρας, το οποίο διευρύνεται συνεχώς. Μαζί με όλο αυτόν τον κόσμο ενωθήκαμε στις πανελλαδικές ποδηλατοπορείες των προηγούμενων ετών και θα είμαστε σε διαρκή συντονισμό, μέχρι το ποδήλατο να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στη μαζική κοινωνική συνείδηση και στο σύστημα των μέσων μετακίνησης της χώρας μας.

Λειτουργία
Λειτουργούμε με άμεση δημοκρατία και χωρίς ιεραρχία με μοναδικό αποφασιστικό όργανο την ανοιχτή μας συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με γόνιμη σύνθεση απόψεων, με σεβασμό της ισότητας αλλά και της διαφορετικότητας του καθενός από εμάς.

Στόχοι
Οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ διεκδικούν τον δημόσιο αστικό χώρο που αναλογεί στο ποδήλατο και μία αλλαγή στην κουλτούρα της αντιμετώπισής του τόσο από τους πολίτες όσο και από τους θεσμικούς φορείς. Επιδιώκουμε τους στόχους αυτούς τόσο με την προώθηση συγκεκριμένων θέσεων – προτάσεων όσο και με τη συνεχή διεκδίκηση τους αλλά και την καθημερινή παρουσία μας στον δρόμο.

Εντούτοις και καθώς δεν είμαστε απλώς άνθρωποι πάνω σε ποδήλατα αλλά άνθρωποι με γενικότερες πολιτικές ευαισθησίες, οι στόχοι και η δράση μας δεν περιορίζονται σε θέματα ποδηλάτου αλλά επεκτείνονται και σε ζητήματα αστικής κινητικότητας, οικολογίας, ποιότητας ζωής και πολιτισμού, πάντα μέσα από την οπτική γωνία του ποδηλάτου.

Τρόποι Δράσης
Πιστεύουμε ότι τα κοινωνικά κινήματα, μέρος των οποίων είμαστε και εμείς, μπορούν να εκφράζουν τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, να συντάσσουν θέσεις και να διεκδικούν λύσεις. Έτσι, ως κίνημα υιοθετούμε μία πολυμορφία τρόπων δράσης, από συγκεντρώσεις, ποδηλατοπορείες και ακτιβισμούς μέχρι την με κάθε δόκιμο μέσο πίεση των θεσμικών φορέων καθώς και την δημόσια έκθεσή τους, όταν ολιγωρούν.

Η Θέση μας στην Πόλη

Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη για μια αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση και το περιβάλλον. Το ποδήλατο είναι το μέσο μετακίνησης στην πόλη, που είναι πιο συμβατό στις νέες συνθήκες.

Στη βάση αυτής της προσέγγισης είναι απαραίτητη η εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών, που θα φέρουν τη χρήση του σε περίοπτη θέση στις προτιμήσεις του ευρύτερου κοινού μαζί με το περπάτημα και την ανάπτυξη και χρήση οικολογικά αποδεκτών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ποδηλατόδρομοι

Μολονότι η χώρα μας προσφέρεται λόγω κλιματολογικών συνθηκών για την αστική μετακίνηση με ποδήλατο, ωστόσο υπάρχουν ελάχιστα δείγματα πολιτικών για την προώθηση της χρήσης του μέσου αυτού. Η υιοθέτηση από τους πολίτες του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης στην πόλη δεν πρόκειται να υλοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα, αν οι Ελληνικές πόλεις δεν αποκτήσουν ένα ευρύ και σύγχρονο δίκτυο αστικών και περιαστικών ποδηλατοδρόμων.

Ειδική ομάδα μελέτης των ΠΟΔΗΛΑΤισσΩΝ έχει επεξεργαστεί και καταλήξει σε μία πρόταση ενός δικτύου ποδηλατικών αξόνων για το λεκανοπέδιο με βάση τόσο επιστημονικά κριτήρια όσο και τις ανάγκες των ίδιων των ποδηλατών. Το ολοκληρωμένο αυτό σχέδιο έχει κατατεθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, και χρησιμοποιήθηκε από τους φορείς αυτούς σε συνεργασία με τους ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ ως βάση για την δημιουργία των "ποδηλατικών μητροπολιτικών αξόνων" του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών.

Θέσεις Στάθμευσης
Ο αριθμός των ανθρώπων, που καθημερινά χρησιμοποιούμε το ποδήλατο για τη μετακίνησή μας στην πόλη, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, έχει προκύψει εκ των πραγμάτων η ανάγκη για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων στάθμευσης για το ποδήλατο. Διεκδικούμε τη χωροθέτηση ανάλογου αριθμού θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, όπου παρατηρείται η έντονη παρουσία ποδηλατών.

Ποδήλατο & Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Θεωρούμε ότι ποδήλατο και μέσα μαζικής μεταφοράς είναι αλληλένδετοι παράγοντες για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ποιότητας της ζωής μας στην πόλη. Προτάσσουμε αφενός τη λειτουργική και χρηστική επάρκεια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και την συνεπακόλουθη δραστική μείωση των ιδιωτικών αυτοκινήτων και αφ’ ετέρου τη δημιουργία ικανών υποδομών υποστήριξης του ποδηλάτου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σήμερα επιτρέπεται πλέον καθολικά η μεταφορά των ποδηλάτων στο Τραμ, στον Προαστιακό, στον ΗΣΑΠ και στο Μετρό. Διεκδικούμε επιπλέον να επιτραπεί η μεταφορά των ποδηλάτων στις αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ καθώς και στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για μακρινά και νυχτερινά δρομολόγια.

Πολιτικές για την Ενθάρρυνση του Ποδηλάτου

Αλλαγές στη Φορολόγηση
Το ποδήλατο είναι αναμφίβολα φιλικό προς το περιβάλλον. Στη διάδοση της χρήσης του μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τα φορολογικά κίνητρα. Σήμερα, τα σχετικά με το ποδήλατο προϊόντα και υπηρεσίες κατατάσσονται στην ανώτατη κατηγορία φορολόγησης του ΦΠΑ, δηλαδή στην τάξη του 21%.

Θεωρούμε πως η χρήση ποδηλάτου είναι κάτι που θα πρέπει να ενθαρρύνεται και μέσω της προνομιακής φορολόγησης. Επιδιώκουμε λοιπόν την κατάταξη όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών, που σχετίζονται με το ποδήλατο, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ποδηλάτου, στην κατώτατη τάξη ΦΠΑ του 5%. Κρίνουμε πως μία τέτοια φορολογική ελάφρυνση αποτελεί αυτονόητο δείγμα γραφής μίας περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης κοινωνίας.

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Οι ποδηλάτες είναι οι πιο εκτεθειμένοι οδηγοί. Ο Ελληνικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το ποδήλατο και δεν περιέχει ειδικά σήματα κυκλοφορίας που να ρυθμίζουν την κυκλοφορία του. Η λογική του Κ.Ο.Κ. πρέπει να αλλάξει, ώστε η μετακίνηση με ποδήλατο όχι μόνο να προστατεύεται αλλά και να προωθείται.

Οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ έχουν καταθέσει πλήρες κείμενο με προτάσεις στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στις 4/11/2006 στη διάρκεια μιας ποδηλατοπορείας στους δρόμους της Αθήνας. Το κείμενο αυτό είναι άμεσα καταθέσιμο στη Βουλή ως νομοσχέδιο για την τροποποίηση του ισχύοντος Κ.Ο.Κ. (Ν. 2969/1999) και οι τροποποιήσεις του στηρίζονται σε Κ.Ο.Κ. άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία. Ωστόσο, στην αναθεώρηση του Κ.Ο.Κ το 2007 οι προτάσεις μας δεν ενσωματώθηκαν. Βρισκόμαστε όμως (Οκτώβριος 2012) σε συνεργασία με την επιτροπή μελέτης, αλλαγής και εκσυγχρονισμού του Κ.Ο.Κ., ώστε οι προτάσεις μας να συμπεριληφθούν στον νέο ΚΟΚ (κατά τα προβλεπόμενα το 2013).

Η προώθηση και ψήφισή των προτάσεών μας για τον Κ.Ο.Κ. είναι σημαντική για την προστασία του ποδηλάτη και την ανάπτυξη και ενθάρρυνση ενός μέσου μετακίνησης, που μόνο οφέλη εξασφαλίζει, ωστόσο μέχρι σήμερα ελλείπει η πολιτική βούληση για την υιοθέτησή του.

Οδική Ασφάλεια
Οι ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ συνεργάζονται με φορείς και σωματεία με κοινό στόχο την μείωση των ατυχημάτων στους δρόμους. Συμμετέχουν επίσης στο ΕΣΟΑ (Εθνικό Συμβούλιο για την Οδική Ασφάλεια) του Υπ. Μεταφορών.

Πόλη & Περιβάλλον

Θεωρούμε ότι τα ζητήματα του ποδηλάτου και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, για τα οποία κυρίως παλεύουμε, δεν νοούνται αποσπασματικά αλλά ως τμήμα μίας ευρύτερης προβληματικής σχετικά με την ποιότητα της ζωής μας στην πόλη, την οικολογία και, γενικότερα, τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Έτσι, έχουμε λάβει μέρος σε δράσεις για το λόφο του Φιλοπάππου και τον Ελαιώνα, στα συλλαλητήρια για τις φωτιές και για την αλλαγή του κλίματος, στις κινητοποιήσεις στα πάρκα Ναυαρίνου και Κύπρου & Πατησίων, στις κινητοποιήσεις ενάντια στους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό και σε εκδηλώσεις/ημερίδες για θέματα αντίστοιχου ενδιαφέροντος.

Ζ. Συμμετοχή & Επικοινωνία

Οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ είναι μία ομάδα ανοιχτή σε όλους. Η συνέλευσή μας γίνεται - εκτός απροόπτου - κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα στις 20:00 στους "Φίλους του Ποδηλάτου", Επταχάλκου 3 στο Θησείο.

Οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ διατηρούμε ιστότοπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.podilates.gr. Αν θέλετε να ενημερώνεστε διαδικτυακά για καινούριες εκδηλώσεις, εξελίξεις, ποδηλατοπορείες, ανακοινώσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε είτε τον παραπάνω ιστότοπό μας είτε να εγγραφείτε στη λίστα του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου στέλνοντας κενό mail στο podilato-subscribe@yahoogroups.com.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση podilates@yahoo.gr .

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
contact