Συνήγορος του Πολίτη και Μετρό

11 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
exomail2003
Εικόνα exomail2003
Απών/απούσα

Παιδιά έλαβα γράμμα από το Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την προσφυγή που είχα κάνει (εγώ είμαι ένας από τους «αγνώστους Χ» της παρακάτω επιστολής-αφαίρεσα τα προσωπικά στοιχεία). Παρόμοια προσφυγή με τη δική μου έχει κάνει προφανώς και κάποιος Λ. (τον αναφέρω επίσης ως άγνωστο Χ στην επιστολή). Πληκτρολόγησα το περιεχόμενο της επιστολής και σας το στέλνω, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω. Απ’ όσο ξέρω τη στείλανε στις 22.03 στην ΑΜΕΛ με φαξ. Ελπίζω εκεί που τη στείλανε να φτάσει σε αυτιά ακουώντων και όχι κουφών όπως συνήθως ;-)

Τα λέμε,

Κ.

Συνήγορος του Πολίτη, Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528 Αθήνα, τηλ. 2107289771, sc@synigoros.gr

Ημερομηνία 22.03.2007

Υπεύθυνη από πλευράς Συνηγόρου του Πολίτη: Μ.Καραγεώργου (τηλ. 2107289762)

Προς: ΑΜΕΛ ΑΕ, Κηφισού 94, Σεπόλια 104 42

Υπόψη: κας Αφροδίτης Κουβαρά

Θέμα: Αίτημα για μεταφορά ποδηλάτων με τους συρμούς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Αξιότιμη κυρία Κουβαρά,

Ο ΣτΠ έγινε αποδέκτης αναφορών με τους ανωτέρω αριθμούς προωτοκόλλου, στις οποίες οι πολίτες Χ1 και Χ2 μας αναφέρουν ότι κατέθεσαν αμφότεροι προς την ΑΜΕΛ ΑΕ αίτημα σχετικό με τη μεταφορά ποδηλάτων με τους συρμούς του μετρό, και ουδέποτε έλαβαν απάντηση.

Στις 13.02.07 ο ΣτΠ επικοινώνησε με τον κύριο Στράτο Γιαννούλη, ώστε να ενημερωθεί για τις απόψεις της εταιρίας επί του θέματος που τίθεται από τους πολίτες. Στις 14.02.07 μας εστάλη από την εταιρία με φαξ έγγραφο του ΥΜΕ με α.π. 45485/4808/25.08.2005 με το οποίο το Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών ενημέρωνε το Γραφείο Υπουργού, τον ΟΑΣΑ, τη Διεύθυνση Εμπορικών Μεταφορών και την Cycle Greece για τις συνθήκες που επικρατούν σχετικά με την μεταφορά ποδηλάτων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο ΣτΠ ερεύνησε το καθεστώς της μεταφοράς ποδηλάτων με ΜΜΜ σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα ήθελε να θέσει υπόψη σας τα ακόλουθα:

· Η συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ στην Λουμπλιάνα το 2004, σχετικά με τις βιώσιμες μορφές αστικών μεταφορών, κατέληξε σε μια Διακήρυξη Εθνικών Πολιτικών για το Ποδήλατο, σύμφωνα με την οποία το ποδήλατο αναγνωρίζεται ως ένας καθαρός και βιώσιμός τρόπος αστικής μεταφοράς και αναγνωρίζεται η ανάγκη να ενισχυθούν πολιτικές που θα προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη αυτή, οι Υπουργοί Μεταφορών των χωρών της ΕΕ συμφωνούν ότι οι πολιτικές και τα μέτρα προώθησης του ποδηλάτου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής ανάπτυξης των αστικών μεταφορών και αποφασίζουν την θέσπιση ενός πλαισίου εθνικής ποδηλατικής πλιτικής με καθαρούς στόχους και ενέργειες, σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της δημόσιας διοίκησης, ΟΤΑ, ποδηλατικές ενώσεις και κατασκευαστές ποδηλάτων. Για τους λόγους αυτούς προτείνουν νομοθεσία, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές, χρηματοδοτούν ποδηλατικές πρωτοβουλίες από διάφορους φορείς, διεξάγουν έρευνες για την διαμόρφωση εικόνας σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις προοπτικές χρήσης του ποδηλάτου αλλά και φροντίζουν για την λήψη μέτρων για την ασφάλεια των ποδηλατών

· Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ για τις "Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις" η οποία εφαρμόζεται στην ΕΕ από 21.07.2004, τα κράτη-μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με τις Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις Σχεδίων και Προγραμμάτων. Η Οδηγία αυτή εισάγει δυο ριζικότατες Καινοτομίες εκ των οποίων η δεύτερη είναι η "υποχρέωση της ουσιαστικής εμπλοκής του κοινού στην όλη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων". Συγκεκριμένα το άρθρο 2 της Οδηγίας ορίζει ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός Προγράμματος δεν είναι μια ακόμη μελέτη αλλά μια διαδικασία με τέσσερις παράλληλες συνιστώσες: 1.Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης 2.Διεξαγωγή διαβουλεύσεων 3.Συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων 4.Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τελικές αποφάσεις

· Στο ίδιο άρθρο ο κος Βλαστός αναφέρεται γενικότερα στην ένταξη του ποδηλάτου στην ελληνική πόλη, την προώθηση της χρήσης του οποίου θεωρεί ως σημαντικότατο μέτρο για την καταπολέμηση της ρύπανσης και την εν γένει εφαρμογή του μέτρου των βιώσιμων συνθηκών στις αστικές συγκοινωνίες, προς την κατεύθυνση που ορίζει η ΕΕ, αλλά και επιβάλλουν οι επικρατούσες στις μεγάλες ελληνικές πόλεις συνθήκες. Συγκεκριμένα στο άρθρο αναφέρεται: "Το ποδήλατο δεν είναι λύση ειδικά για κάποιες πόλεις και ειδικά για κάποιους δρόμους. Είναι λύση για παντού. Η προώθησή του είναι υπόθεση ενός γενναίου προγράμματος ευαισθητοποίησης που για να ριζώσει πρέπει να απλωθεί σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η γαλλική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε έργο οδοποιίας θα περιλαμβάνει και ειδική υποδομή για το ποδήλατο. Σε κάθε αστικό δρόμο είναι αυτονόητη η πρόβλεψη πεζοδρομίου. Το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και για την υποδομή του ποδηλάτου".

· Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε ο ΣτΠ κατόπιν έρευνας (Overview of Bicycle Transportation in Underground Trains in European Cities, http://www.ecf.com/files/2/12/13/overview_bicycles_u_trains.pdf ), μόνο στο μετρό της Αθήνας και της Βουδαπέστης δεν γίνονται δεκτά εξ ολοκλήρου τα ποδήλατα. Στους υπόγειους σιδηρόδρομους των περισσοτέρων ευρωπαϊκών πρωτευουσών τα ποδήλατα γίνονται δεκτά είτε άνευ όρων, είτε υπό κάποιους όρους, λ.χ. περιορισμό της χρήσης στις ώρες αιχμής (Λονδίνο). Συγκεκριμένα στο Παρίσι και σε πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης (λ.χ. Άμστερνταμ) όπως πληροφορούμαστε από το σάιτ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, διατίθενται δωρεάν ποδήλατα σε ανθρώπους που μετακινούνται μέσα στις πόλεις, ως μέσον για τον περιορισμό της κυκλοφορικής συμφόρησης και της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Οι σταθμοί των ποδηλάτων αυτών βρίσκονται πάντα πλησίον σταθμών του μετρό, έτσι ώστε τα δυο μέσα αυτά να λειτουργούν συνδυαστικά.

· Στις 18.01.2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο "Όλα τα τρένα, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών αμαξοστοιχιών και των τρένων μεγάλης ταχύτητας, πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους επιβάτες να μεταφέρουν σε ειδικό χώρο... ποδήλατα και αθλητικές συσκευές (www.europarl.europa.eu 5892/1/2006/C6-0311/2006-2004/0049 COD, τροπολογία 59)"

· Όσον αφορά την καθ' ημάς κατάσταση, η μεταφορά ποδηλάτων στον ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ ΑΕ και ΟΣΕ επιτρέπεται επίσης υπό όρους, πράγμα που κάνει την ΑΜΕΛ ΑΕ το μοναδικό μέσο σταθερής τροχιάς της Αθήνας το οποίο απαγορεύει πλήρως τη χρήση από ποδηλάτες. Ο ΗΣΑΠ μάλιστα έχει εκδώσει και σχετική απόφαση, με α.π. 1507/07.11.2005 όπου αναφέρει ρητώς τις ημέρες, ώρες και προϋποθέσεις της μετακίνησης ποδηλατών με τους συρμούς του.

· Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής της 18.09.2005 σε αφιέρωμα για το ποδήλατο, στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο (www.podilato.gr)". Έχει 43 ιδρυτικές πόλεις μέλη και την υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ. Έχει εκπονήσει μελέτες για την χρήση του ποδηλάτου σε διάφορες ελληνικές πόλεις, και καρπός της εμπειρίας αυτής είναι η έκδοση "Το ποδήλατο σε 17 ελληνικές πόλεις - Οδηγός εκπόνησης μελετών", ο οποίος περιλαμβάνει λύσεις και προδιαγραφές, σχεδιασμένες με βάση την ελληνική πραγματικότητα, χρήσιμες για κάθε ελληνική πόλη, όποια κι αν είναι τα χαρακτηριστικά της.

Υπό το φως των ανωτέρω ο ΣτΠ καλεί την ΑΜΕΛ ΑΕ, ως φορέα προώθησης πολιτικών που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστατεύουν το περιβάλλον, να επανεξετάσει την στάση της απέναντι στην μετακίνηση των ποδηλατών με τους συρμούς της, ερχόμενη σε επαφή με τους επιστήμονες και τις οργανώσεις που διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να τη βοηθήσουν στο έργο αυτό, και να μας ενημερώσει για τις θέσεις και τις ενέργειές της.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση

Καλλιόπη Σπανού

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση

1.ΥΜΕ, Γραφείο Υπουργού κου Μ.Λιάπη, Αναστάσεως και Τσιγάντε 101 91, Αθήνα

2.Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο, Αμερικής 17, Αθήνα 10671

3.ΟΑΣΑ Μετσόβου 15, Αθήνα 10582

4.Κος Χ1

5.Κος Χ2

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
politicsgr.blog...
Απών/απούσα

.Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο, Αμερικής 17, Αθήνα 10671 = ti einai ayto, exei site?

pantws genika akougete kalo

chris mantas
politicsgr.blogspot.com

zouzoul311
Απών/απούσα

Το site του Δικτύο πόλεων για την Βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο είναι www.podilato.gr
Αλήθεια, όλες αυτές τις αποφάσεις και τους νόμους και τις κοινοτικές οδηγίες θα μπορούσαμε κάπως να τα έχουμε σε ένα αντίγραφο; θα ήταν χρήσιμο να τα έχουμε σε συναντήσεις με τους δημάρχους.
Zouzoulina

bin podilanden
Εικόνα bin podilanden
Απών/απούσα

Bin Podilanden
Στα χνάρια του θρυλικού Μίκι Μάους σκέφτομαι να υλοποιήσω κάποιες σκέψεις περί ενός κόμιξ με τον τίτλο "Σίτι Χάους" = πόλη χάους, με άντικείμενο φυσικά την πραγματική εικόνα της Αθήνας που βιώνουμε ΜΟΝΟ εμείς οι πολίτες και ουδείς από το Δημαρχιακό Μέγαρο

exomail2003
Εικόνα exomail2003
Απών/απούσα

04/06/2007

Θέμα: Μεταφορά ποδηλάτων με τους συρμούς του Μετρό

Σχετικά: Το από 17.07.2006 Έντυπο Επικοινωνίας Κοινού Α.Π. 30026

Αγαπητέ κύριε Χ,

Σε απάντηση του εν θέματι σχετικού, θα θέλαμε κατ’ αρχάς να συμφωνήσουμε μαζί σας στις θετικές επιπτώσεις της χρήσης του ποδηλάτου τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ) του ΟΑΣΑ αναφέρεται στην παράγραφο Β.4 ότι «Στα λεωφορεία, τα Τρόλεϊ και το Μετρό (Γραμμές 2 και 3) δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτων». Δεδομένου ότι η εξυπηρέτηση που προσφέρει το Μετρό της Αθήνας βασίζεται στο τρίπτυχο ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΑΧΥΤΗΤΑ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, σας παραθέτουμε ορισμένους από τους λόγους που καθιστούν δύσκολη την μεταφορά ποδηλάτων με τους συρμούς:

• Σε ένα Δίκτυο όπως είναι το Μετρό, όπου η ανάπτυξη των σταθμών γίνεται σε περισσότερα του ενός υπόγεια επίπεδα, η μεταφορά των ποδηλάτων μέσω κλιμάκων εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους μεταφέροντες αυτά, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του Μετρό.

• Οι συρμοί του Μετρό δεν διαθέτουν οχήματα – σκευοφόρους, αλλά ούτε και ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των συρμών για την ασφαλή τοποθέτηση ποδηλάτων ή άλλων ογκωδών αντικειμένων.

• Η διασφάλιση της ποιότητας στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την μεγάλη πληρότητα των συρμών καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μετρό, απαιτεί την εξασφάλιση όλων των ελεύθερων χώρων του οχήματος από εμπόδια που μπορεί να έχουν επιπτώσεις τόσο στην άνεση, όσο και στην ασφάλεια του επιβάτη.

• Δεδομένης της παραμέτρου της πληρότητας, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (πέδηση έκτακτης ανάγκης, εκκένωση συρμού κλπ) η μεταφορά ποδηλάτου θα μπορούσε να γίνει αιτία τραυματισμού των επιβατών.

Παρά ταύτα, αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα χρήσης του ποδηλάτου ως συμπληρωματικό μέσο μετακίνησης, προβαίνουμε σε κάθε αναγκαία παρέμβαση που θα διευκόλυνε την μετακίνηση των χρηστών του συγκεκριμένου μέσου, όπως την διαμόρφωση ειδικών χώρων στάθμευσης ποδηλάτων στους υφιστάμενους χώρους parking αλλά και πριν την είσοδο σε αρκετούς σταθμούς.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το όλο θέμα εξετάζεται με συνεκτίμηση της διεθνούς εμπειρίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μετρό της Αθήνας. Το δρόμο άλλωστε για την προοπτική μιας βιώσιμης πόλης έχει ήδη χαράξει το Μετρό, καθώς εκτός του ότι είναι το πιο γρήγορο και αξιόπιστο μέσο, συμβάλλει στην εξοικονόμηση της ενέργειας, στη μείωση της υποβάθμισης της χρήσης των Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς, στη μείωση των εστιών μόλυνσης και προσθέτει στην αναβάθμιση της εικόνας του κυκλοφοριακού χάρτη της πόλης μας, όντας το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Κτιστάκης

Προϊστάμενος Επικοινωνίας Κοινού ΑΜΕΛ Α.Ε.

Τηλ: 2105194902-34

Κοινοποίηση: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Yiannis
Απών/απούσα

Kala tora diladi ti na peis?

To metro mas einai poly neotero apo ola ta ypoloipa evropaika all parola avta den exoume tis aparaitites ypodomes gia asfali metafora podilatwn.

Aparadekto, oxi mono to metro alla kai oi ypoloipoi foreis pou tou epitrepoun avtes tis dikaiologeies.

Once again... the Golden Rule. He who has the Gold makes the Rules kai apo oti fainetai to metro plirwnei.

vang
Απών/απούσα

Η απάντηση της Αμελ έχει ανακρίβειες

1. Σε ένα Δίκτυο όπως είναι το Μετρό, όπου η ανάπτυξη των σταθμών γίνεται σε περισσότερα του ενός υπόγεια επίπεδα, η μεταφορά των ποδηλάτων μέσω κλιμάκων εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους μεταφέροντες αυτά, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του Μετρό.

Τα περι σταθμών δέν ισχύουν γιατί υπάρχει και ασανσέρ.
Επίσης ΟΛΑ τα μετρο του κόσμου είναι σε επίπεδα αλλά εξυπηρετούν ποδήλατα.

2. Οι συρμοί του Μετρό δεν διαθέτουν οχήματα – σκευοφόρους, αλλά ούτε και ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των συρμών για την ασφαλή τοποθέτηση ποδηλάτων ή άλλων ογκωδών αντικειμένων.

Υπάρχουν οχήματα διαμορφωμένα για ογκώδη αντικέιμενα και είναι αυτά που κάνουν το δρομολόγιο του αεροδρομίου.

3.• Η διασφάλιση της ποιότητας στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την μεγάλη πληρότητα των συρμών καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μετρό, απαιτεί την εξασφάλιση όλων των ελεύθερων χώρων του οχήματος από εμπόδια που μπορεί να έχουν επιπτώσεις τόσο στην άνεση, όσο και στην ασφάλεια του επιβάτη.

ΤΑ ΙΔΙΑ ακριβως ισχύουν και για τα αναπηρικά καρότσια και για τά καρότσια μωρών και για τα τραίλερ με βαλίτσες...ΘΑ τα απαγορύση και αυτά;
ΚΑι άν η πληρότητα είανι τέτοια που δέν χωράω ούτε όρθιοσ τι θα γίνει; ΝΑ ΤΣΚΙΣΤΕΙ ΝΑ ΠΥΚΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ όποτε και όσο χρειάζεται για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος! ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ Και τα αναπηρικά και τα μωρά και τα ποδήλατα!!
Σε αντιθετη περίπτωση η πολιτεία έχει παραχωρήσει δημόσιο αγαθό χωρίς να προστατέυει τον πολίτη!

4.Δεδομένης της παραμέτρου της πληρότητας, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (πέδηση έκτακτης ανάγκης, εκκένωση συρμού κλπ) η μεταφορά ποδηλάτου θα μπορούσε να γίνει αιτία τραυματισμού των επιβατών.

Οπως και παραπάνω ειπαμε τα ίδια ισχύουν και για αναπηρικά ή βρεφικά καρότσια, βαλίτσες, σακκούλες με ψώνια, γκαζοτενεκ΄λεδεσ απ το χωριό σκουριασμένουν, Νταμιτζάνεσ κλπ πού όμως μεταφέρονται στούς συρμούς ( ας τολμήσουν να τα απαγορεύσουν να γελάσουμε....)

Οι λόγοι πού επικαλούνται είναι απλώς προφάσεις!!!και το υπουργείο δέν έχει τα απαραίτητα καλαμπαλίκια να κάνει το αυτονόητο!

Μια διάταξη τόση δά είναι!
Και είναι και ¨πολιτικά ορθή¨

¨Κοψτε τον λαιμο σας ΟΣΕ και ΜΕΤΡΟ και εξυπηρετείστε τους πολίτες (και τους τουριστες) πού προσφέρουν στόν τόπο κυκλοφορώντας με τα ποδήλατα αλλιώς χάνετε τις άδειές σας....¨

ilias
Απών/απούσα

Δείτε κάτι ενδιαφέρον που είδα σήμερα
Αυτοκόλητα

chilled iron
Εικόνα chilled iron
Απών/απούσα

olo thn idia karamela pipilane legontas sunexeia antifatikes dikaiologies opws anaferate kai parapanw!
kalh h idea me ta autokollhta alla stoixizei to katitois!!
wraios opoios to empneusthke kai to ekane!!!

sovara sou erxetai na ton kopanhseis to kopano pou apanthse ston exomail!
eleos!!
ante na kanonisoume kai alles podhlatoporeies na mas fane sth mapa...

don't let the system get you down...!!

politicsgr.blog...
Απών/απούσα

re paidia exw mia aporeia.

ok 8elei to attiko metro na einai P.C. sto 8ema tou podilatou k den pronoise alla mou kanei entipwsh (isws k na einai asxeto twra)

alla den tous kanei entipwsh oti iparxei site pou prow8ei thn paranomia, thn paranomh xrisi aytokinitou panw se pezodromia k rampes anapirwn, paranomh xrisi anti-radar, na deixnei pou exei bloka, pws na apofigeis diodika k 1002 malakies? vrika ena site to www.bloka.com k eida oti th malakia mesa, eidika sto forum. apo thn mia dld podilates-pezoi ipo diogmo (h monh xwra sto ditiko kosmo pou ginete) k apo thn allh -pistevw oti exoun dei oi armodies arxes- mokos gia site pou prow8ei paranomies.

gia paradeigma vlepw na grafei kapoios gia to xeirofreno pou ekane sto kentriko sthn kifisia (pou einai stenos k exei polles diavaseis) me iperifania alla tou fenete periergo oti ton stamatise h asfaleia, gia tis veltiwseis pou kanoun (aytes pou kanoun ta amaxia na fenontai san kati leoforia sto aganistan) klp.

Opote giati tetoia adiaforia?

chris m.

I like my bike
Απών/απούσα

Otan vlepei kaneis kapoion na kanei tetoies mankies (as in monkey not as in maggas) na tou deixnei ton authentika vathi 8avmasmo tou legontas "ssss.. oraios o Alvanos!!!"
Den exw kati me tous Alvanous, alla o Mankas 8a exei, opote 8a ton piraxei 2 fores to sxolio, giati tha nomizei oti upothike me eilikrineia!

Θέλουμε πράσινο πράσινο πράσινο..

contact