ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

2 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
vec
Απών/απούσα

Κυκλοφορεί στο δίκτυο η είδηση ότι από αυτόν τον μηνά αρχίζει να ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

Και ναι, στη σελίδα 5 έχει μια μικρούλα αναφορά στα ποδήλατα!

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
lyhadj
Εικόνα lyhadj
Απών/απούσα

Δυστυχώς στη σελίδα 5 γράφει για τα ποδήλατα οτι " εφόσον είναι εύκολη η μετακίνησή
τους, το γεγονός δεν επηρεάζει αρνητικά τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική υπηρεσία και ο συρμός μπορεί να τα δεχθεί.
" που σημαίνει οτιυπάρχουν πολλές τρύπες : η μεταφορά είναι δικαίωμα μόνο "όταν αυτό είναι εφικτό", επιτρέπονται μέχρι 2 πενταετείς αναβολές και εξαιρούνται τα περιφερειακά τρένα (όχι όμως και τα εθνικά, όπως Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή Αθήνα-Πάτρα).
Ο ευρωβουλευτής μας Κ. Τρεμόπουλος έχει ήδη καταθέσει ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο στις 22 Οκτωβρίου, ζητώντας στοιχεία για την εφαρμογή της Χάρτας, και προτείνοντας παράλληλα πανευρωπαϊκές προδιαγραφές για μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων και ποδηλάτων σε όλα τα τρένα.

wp