Αντιπληροφόρηση

Άρθρα για την προώθηση του ποδηλάτου

Είπαν για το ποδήλατο...

 • Όταν βλέπω έναν ενήλικο πάνω σε ένα ποδήλατο, δεν απελπίζομαι για το μέλλον της ανθρωπότητας.
  H.G. Wells
 • When I see an adult on a bicycle, I do not despair for the future of the human race.

 • Το ποδήλατο, βεβαίως το ποδήλατο, πάντα θα είναι το όχημα των συγγραφέων και των ποιητών.
  Christopher Morley
 • The bicycle, the bicycle surely, should always be the vehicle of novelists and poets.

 • Σκεφτείτε τα ποδήλατα ως τέχνη που μπορείς να την καβαλήσεις και που μπορεί σχεδόν να σώσει τον κόσμο.
  Grant Petersen
 • Think of bicycles as rideable art that can just about save the world.

 • Το ποδήλατο είναι το πιο πολιτισμένο μεταφορικό μέσο που ξέρει ο άνθρωπος. Οι άλλες μορφές μετακίνησης γίνονται καθημερινά όλο και πιο εφιαλτικές. Μόνο το ποδήλατο παραμένει αγνό στην καρδιά.
  Iris Murdoch The Red and the Green
 • The bicycle is the most civilized conveyance known to man. Other forms of transport grow daily more nightmarish. Only the bicycle remains pure in heart.

 • Όταν ήμουν παιδί προσευχόμουν κάθε βράδυ για ένα καινούργιο ποδήλατο. Μετά συνειδητοποίησα ότι ο Θεός δεν δουλεύει με αυτό τον τρόπο, έτσι έκλεψα ένα και του ζήτησα να με συγχωρέσει.
  Emmo Philips
 • When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn't work that way so I stole one and asked Him to forgive me.

 • Το ποδήλατο είναι ένα περίεργο όχημα. Ο επιβάτης του είναι και η μηχανή του.
  John Howard
 • The bicycle is a curious vehicle. Its passenger is its engine.

 • Δεν θα ήταν καθόλου περίεργο αν η ιστορία έφτανε στο συμπέρασμα ότι η τελειοποίηση του ποδηλάτου ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του δέκατου ένατου αιώνα.
  Ανώνυμος
contact