Στοιχεία για τη χρήση ποδηλάτου σε αστικό περιβάλλον

22 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
lyhadj
Εικόνα lyhadj
Απών/απούσα

Επιστολή του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ως προς τη χρήση του ποδηλάτου σε αστικό περιβάλλον (προδιαγραφές ποδηλατοδρόμων):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Προς
1. Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας
e_mail: eopbike@otenet.gr
2. Φίλοι Ποδηλάτου -Αθηνών
e_mail: filoipod@gmail.co
3. Ποδηλάτες-ισσες

Αθήνα 9/1/2014

ΘΕΜΑ : Παροχή στοιχείων σχετικά με τη χρήση ποδηλάτου σε αστικό περιβάλλον και ποδηλατόδρομοι.

Αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ.36 /Φ. 961
Σύμφωνα με την με αρ. ΔΜΕΟ /οικ./3996/17-10-2013 Απόφαση Υπουργού , έχει ορισθεί ομάδα εργασίας για την
Σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους.
Στόχος της ομάδας εργασίας είναι να καταλήξει σε ένα ρεαλιστικό κείμενο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον
Ελληνικό χώρο από τους αρμόδιους Φορείς, οι οποίοι σχεδιάζουν την χρήση ποδηλάτου στο Αστικό Οδικό Δίκτυο.
Ως χρήστες του μέσου, οι απόψεις σας είναι σημαντικές για την ομάδα εργασίας.
Θεωρούμε χρήσιμο, να μας χορηγήσετε στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε Πανελλαδικό Επίπεδο όπως:

1. Ποια προβλήματα έχετε εντοπίσει στη λειτουργία υφιστάμενων ποδηλατικών υποδομών (με αναφορά στην
πόλη/περιοχή)
2. Τι δυσκολίες συναντάτε στις μετακινήσεις σας (οι δυσκολίες αφορούν την οδική υποδομή)
3. Ποιες παρεμβάσεις στο οδικό περιβάλλον θεωρείτε ότι διευκολύνουν την ασφαλή και άνετη κίνηση του ποδηλάτου
4. Ποιόν τρόπο θεωρείτε καταλληλότερο για τον καθορισμό του χώρου κίνησης του ποδηλάτου στην οδό (π.χ.
οριζόντια σήμανση, χρωματισμό, κατασκευή διαχωριστικής νησίδας, τοποθέτηση στοιχείου διαχωρισμού, παράνομη
στάθμευση, άλλο)
5. Ποια υλικά θεωρείτε καταλληλότερα για την επίστρωση της επιφάνειας κύλισης του ποδηλάτου
6. Ποια είναι η εμπειρία σας από τη χρήση λεωφορειολωρίδων
7. Ποιοι προορισμοί σε μια πόλη / γειτονιά θεωρείτε ότι πρέπει να συνδέονται με υποδομές ποδηλάτου
8. Ποσοστά σκοπού μετακίνησης (π.χ. εργασια, διασκέδαση κ.λ.π)
9. Ποσοστά χρηστών ανα ηλικία σε σχέση με τον σκοπό μετακίνησης
10. Άλλα στοιχεία που κατά την άποψη σας θεωρούνται χρήσιμα

Οι παραπάνω πληροφορίες θα αξιοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία μας κατά τα επόμενα στάδια
σύνταξης των ανωτέρω Τεχνικών Οδηγιών.
ΘΕΜΑ : Παροχή στοιχείων σχετικά με τη χρήση ποδηλάτου σε αστικό περιβάλλον και ποδηλατόδρομοι.

Η απάντησή μας: (με επισύναψη 27 ανάλογων φωτογραφιών)

Σε συνέχεια της επιστολής που λάβαμε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα την παροχή στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου σε αστικό περιβάλλον και των ποδηλατοδρόμων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των «Ποδηλάτ-ισσ-ες», «Φίλοι του Ποδηλάτου – Αθηνών» όπου συζητήθηκαν και διαμορφώθηκαν οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου που μας έστειλε.:

1. Ποια προβλήματα έχετε εντοπίσει στη λειτουργία υφιστάμενων ποδηλατικών υποδομών (με αναφορά στην πόλη/περιοχή)
Α) Κακή Ποιότητα οδοστρώματος
Β) Έλλειψη ευκρινούς οριζόντιας ή κατακόρυφης σήμανσης για την σωστή οριοθέτηση του ποδηλατοδρόμου
Γ) Συνδεσιμότητα και συνοχή δικτύου στους προορισμούς που εξυπηρετεί
Δ) Φυσικά εμπόδια (κολονάκια, δέντρα, σαμαράκια, κάδοι απορριμμάτων)
Ε) Έλλειψη σωστής σήμανσης στις διασταυρώσεις και στα φανάρια.
Στ) Σχεδόν μηδαμινή συντήρηση Ποδηλατοδρόμων
Ζ) Ακατάλληλη επιλογή διαχωριστικών
Η) Κακή προσβασιμότητα του ποδηλάτη στην είσοδο / έξοδο από τον ποδηλατόδρομο (ράμπες)
Θ) Ακατάλληλη ή ανύπαρκτη διαμόρφωση διασταυρώσεων με άλλες οδικές αρτηρίες
Ι) Χώροι στάθμευσης (ανύπαρκτοι ή ακατάλληλοι)

2. Τι δυσκολίες συναντάτε στις μετακινήσεις σας (οι δυσκολίες αφορούν την οδική υποδομή)
Α) Κακή ποιότητα / κατάσταση οδοστρώματος και ιδίως στην δεξιά πλευρά (πχ. κακοτεχνίες από έργα δικτύων).
Β) Έλλειψη ειδικών κανόνων για τους ποδηλάτες στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Γ) Ελλιπής σήμανση ποδηλατοδρόμου σε σχέση με τους πεζούς
Δ) Φυσικά εμπόδια (δέντρα, θάμνοι, κολονάκια)
Ε) Σχάρες παράλληλες προς την πορεία του ποδηλάτη , φρεάτια χωρίς καπάκι, μάτια γάτας.

3. Ποιες παρεμβάσεις στο οδικό περιβάλλον θεωρείτε ότι διευκολύνουν την ασφαλή και άνετη κίνηση του ποδηλάτου
Α) Ξεχωριστή οριοθέτηση οδοστρώματος για χρήση αυτοκινήτων και ποδηλάτων
Β) Διαχωρισμός λωρίδας χρήσης ποδηλάτου από τους πεζούς
Γ) Σήμανση και φανάρια ειδικά για ποδήλατα σε διασταυρώσεις/ κεντρικές αρτηρίες
Δ) Δημιουργία bicycle Box (θέση αναμονής του ποδηλάτη στα φανάρια)
Ε) Τοποθέτηση παραβολικών καθρεπτών σε δεξιές στροφές
Στ) Σωστή ρύθμιση στάθμευσης, κυρίως στην δεξιά πλευρά του δρόμου.
Ζ) Αστυνόμευση παραβατικότητας στην οδική συμπεριφορά
Η) Όρια ταχύτητος – «ζώνες 30 χμ»

4. Ποιόν τρόπο θεωρείτε καταλληλότερο για τον καθορισμό του χώρου κίνησης του ποδηλάτου στην οδό (π.χ. οριζόντια σήμανση, χρωματισμό, κατασκευή διαχωριστικής νησίδας, τοποθέτηση στοιχείου διαχωρισμού, παράνομη στάθμευση, άλλο)
Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να δοθούν γενικοί κανόνες που να καλύπτουν κάθε περίπτωση, και ότι οι ιδιαιτερότητες του κάθε οδικού δικτύου πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπ’ όψιν. Ωστόσο μια γενική κατεύθυνση που μπορούμε να δώσουμε είναι η ακόλουθη
Α) Σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας – Διαχωρισμός και χρωματισμός, σήμανση
Β) Σε αστικό δρόμο – Χρωματισμός, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση
Γ) Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας – Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
Δ) Μη χρήση αντικειμένων ή κατασκευών που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον ποδηλάτη (ολισθηρότητα επιφάνειας, μεταλλικά/τσιμεντένια/μαρμάρινα διαχωριστικά κολωνάκια)

5. Ποια υλικά θεωρείτε καταλληλότερα για την επίστρωση της επιφάνειας κύλισης του ποδηλάτου
α) Υλικά που δίνουν λείες αλλά αντιολισθητικά επιφάνειες (όχι κυβόλιθοι)
β) Υλικά ανθεκτικά στο βάρος και στις καιρικές συνθήκες
γ) Σωστή απορροή των όμβριων υδάτων.

6. Ποια είναι η εμπειρία σας από τη χρήση λεωφορειολωρίδων
Θετική, αρκεί να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση όσον αφορά την παραβίασή του από τα ΙΧ και καλύτερη ενημέρωση των οδηγών λεωφορείων σε σχέση με το ποδήλατο. Συνιστούμε την σήμανση των λεωφορειολωρίδων με σήμα ποδηλάτου. Ας σημειωθεί εδώ ότι έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό έχουν δείξει ότι είναι πιο ασφαλής η μετακίνηση του ποδηλάτη στην λεωφορειολωρίδα παρά στην μεσαία λωρίδα του δρόμου.

7. Ποιοι προορισμοί σε μια πόλη / γειτονιά θεωρείτε ότι πρέπει να συνδέονται με υποδομές ποδηλάτου
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Πλατείες, σχολεία, τοπικές αγορές, κέντρα αθλητισμού και ψυχαγωγίας, δημόσιες υπηρεσίες, τερματικοί σταθμοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Δηλαδή όλα τα κέντρα δραστηριότητας μιας πόλης, με προτεραιότητα στα πιο πολυσύχναστα.

8. Ποσοστά σκοπού μετακίνησης (π.χ. εργασία, διασκέδαση κ.λπ.)

Δεν υπάρχουν έρευνες για το θέμα . Μια πρόχειρη αξιολόγηση θα ήταν :
1. Διασκέδαση – κοινωνικές συναναστροφές
2. Εργασία
3. Ψώνια

9. Ποσοστά χρηστών ανά ηλικία σε σχέση με τον σκοπό μετακίνησης

Δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία γιατί δεν έχει γίνει ποτέ κάποια αξιόπιστη έρευνα από επίσημο φορέα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Μπορούμε όμως να παραθέσουμε αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό.
Μια πρόχειρη αξιολόγηση θα ήταν :
1. έως 18 ετών: 1.σχολείο, 2.διασκέδαση
2. 19-30 ετών: 1.διασκέδαση,2. σπουδές, 3.εργασία
3. 30 + ετών: 1.διασκέδαση, 2.ψώνια, 3.εργασία

10. Άλλα στοιχεία που κατά την άποψη σας θεωρούνται χρήσιμα
Α) Εκπαίδευση οδηγών ΙΧ και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Β) Τήρηση ΚΟΚ
Γ) Νομική προστασία / Κάλυψη αδύναμων χρηστών του οδικού δικτύου σε σχέση με τους μηχανοκίνητους
Δ) Συνδυασμένη Μετακίνηση
Ε) Εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Πρακτική εξάσκηση στο δρόμο και θεωρητική κατάρτιση. Αξιοποίηση της εμπειρίας αντίστοιχων προγραμμάτων σε άλλες χώρες (πχ. Bike ability)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΠΡΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ.pdf309.65 KB
PDF icon Athens FtP-Podilates.pdf252.28 KB
PDF icon Kerkyra.pdf207.67 KB
PDF icon ioannina.pdf175.1 KB
Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
5
Μέση αξιολόγηση: 5 (1 ψήφος)
Wicca
Απών/απούσα

Μου αρέσει πάντως που ρωτάνε τα αυτονόητα λες και δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία για το πως θα έπρεπε να είναι φτιαγμένοι οι ποδηλατόδρομοι ή οι δρόμοι και η σήμανση σε αυτούς.
Μας ρωτάνε όμως έτσι ....για να ρωτήσουν για να φανούν ότι δείχνουν ενδιαφέρον..

Διότι αν ενδιαφερόντουσαν πραγματικά θα στέλνανε ένα μειλάκι στους Δήμο Κοπενγχάχης ή Άμστερνταμ να τους τα στείλουν έτοιμα και σε συσκευασία δώρου..

Ρωτήσαν και καλά τώρα..

lyhadj
Εικόνα lyhadj
Απών/απούσα

Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Οι χρήστες ως χρήστες έχουν συχνά άλλη άποψη επι του θέματος που τους αφορά, και σε πολλές μελέτες του εξωτερικού έχουν ρωτηθεί ποδηλάτες. Το αποτέλεσμα μελετών που έχουν "φορεθεί" στην Ελλάδα απο άλλες χώρες ή έχουν υλοποιηθεί από άτομα παντελώς άσχετα με την χρήση του ποδηλάτου, είναι πολλές φορές ανεπαρκές. Χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τον χρήστη, μια μελέτη μπορεί να φαντάζει όμορφη και συμβατή με άλλες μελέτες αλλά μπορεί και να μην έχει απολύτως καμία σχεση με το πεδίο που την εφαρμόζεις.
Η απάντηση της επιτροπής ήταν πολύ θετική τονίζοντας οτι θα ληφθούν οι αναφορές μας στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τους ποδ.δρομους. (ας είμαστε καλόπιστοι..)
Η επόμενη μελέτη που θέλουμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε τα προβλήματα κλπ ολων των ποδδρομων που υπάρχουν - ήδη μερικοί έχουν καταγραφεί.
Ας μη ξεχνάμε οτι οι του Υπουργείου ποτέ δεν θα έκαναν τον κόπο να βγουν και να κάνουν κάποια καταγραφή, (ασε που θα συγκροτούσαν καποια ακριβοπληρωμένη επιτροπή της επιτροπής) οπότε τώρα ό,τι και να γίνει έχουμε το επιχείρημα "we told you so".
οχι οτι έγινε τίποτα το πολύ σπουδαίο, αλλά κάπως δεν πρέπει να εμπλακούμε στα ποδηλατικά θέματα που μας αφρούν πέρα από το να γκρινιάζουμε στο πληκτρολόγιο;;

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

και μπράβο για τις απαντήσεις που δώσατε Λυδία.

Θα σταθώ αλλού.... (ο "περίεργος" της υπόθεσης...)
...θα ήθελα να έβλεπα την αντίστοιχη απάντηση της ΕΟΠ, που πληρώνεται κιόλας για να επιτελεί έργο για την ποδηλασία στην Ελλάδα....

Μαριαλένα, στην Ελλάδα οι συνθήκες είναι διαφορετικές - ειδικά για τους ποδηλάτες, όπως πολύ καλά ξέρεις - συγκρινόμενες με Βόρεια Ευρώπη.
Το σωστό είναι να ερωτηθεί η Ελληνική ποδηλατική κοινότητα.
Και φυσικά το πρέπον είναι να ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ η Ελληνική ποδηλατική κοινότητα.
Αν περιμέναμε από μελετητές - αρχιτέκτονες - συγκοινωνιολόγους μόνο να έχουν άποψη για ποδηλατόδρομους / δίκτυο / σήμανση κλπ... ζήτω που καήκαμε. [και καλά, υπάρχει και ο Βλαστός που ξέρει τι εστί ποδήλατο στην πόλη... αλλά αμφιβάλω αν υπάρχει άλλος]

Wicca
Απών/απούσα

@lyhadj

Λυδία εκεί ήμουν όταν απαντούσαμε στις ερωτήσεις. Δεν είπα ότι είναι κακό ότι απαντάμε εμείς, σχολιάζω το μέγεθος της υποκρισίας με το ερωτηματολόγιο, όταν δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον ούτε καν για τα αυτονόητα.

Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις δηλαδή τους ποδηλάτες να σου πουν ότι οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση ή δεν υπάρχει καθόλου ποδηλατική σήμανση. Αυτό το ξέρουν και οι πέτρες.. είναι αυτονόητο ότι άμα έχεις καλούς δρόμους και σήμανση κάτι καλύτερο θα κάνεις στην ζωή σου.

Σχολιάζω την υποκρισία που υπάρχει πίσω από την εν γένη αδιαφορία της πολιτείας που την ξεκαρφώνει και με ένα ερωτηματολόγιο, για να μην γκρινιάζουμε εμείς, και καλά τώρα, στο πληκτρολόγιο.

lyhadj
Εικόνα lyhadj
Απών/απούσα

Ούτε οι πέτρες, πόσο μάλλον οι του Υπουργείου, δεν ξέρουν τι γίνεται. Ούτε χρησιμοποιούν τους ποδδρομους ούτε και ενδιαφέρονται. Ξερουν ίσως - αν έχει παρει κάτι το αυτί τους - για κάποια γενικά προβλήματα που υπάρχουν και συνήθως παραβλέποντας και αυτά λένε περήφανοι οτι έφτιαξαν υποδομές.
Οσο για την υποκρισία, δεν νομίζω οτι είναι κάτι καινούριο, απλώς εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και αυτοί τη δική τους. Και κάπου κάπου σπάνια συναντιόμαστε. Το ίδιο ισχύει και για τις παρουσιάσεις μας στο συμβούλιο οδικής ασφάλειας, στη συμμετοχή μας στην αλλαγή του ΚΟΚ κλπ.

Athws
Απών/απούσα

Γιατί δεν το βάλατε στο φόρουμ απ το Γενάρη ?

lyhadj
Εικόνα lyhadj
Απών/απούσα

Είχε συζητηθεί από ο,τι θυμάμαι και στο φόρουμ. Το τελικό κείμενο όμως έπρεπε να συνταχθεί και να επεξεργαστεί από την ανοιχτή συνέλευση και όχι στο απρόσωπο φόρουμ. Ειχε βγει ανακοίνωση.

Athws
Απών/απούσα

RockaRolla wrote:

...θα ήθελα να έβλεπα την αντίστοιχη απάντηση της ΕΟΠ, που πληρώνεται κιόλας για να επιτελεί έργο για την ποδηλασία στην Ελλάδα....

χα χα εγώ αναρωτιέμαι τι θα πει ο "Πόλεις για Ποδήλατο" ....

Athws
Απών/απούσα

lyhadj wrote:
Είχε συζητηθεί από ο,τι θυμάμαι και στο φόρουμ. Το τελικό κείμενο όμως έπρεπε να συνταχθεί και να επεξεργαστεί από την ανοιχτή συνέλευση και όχι στο απρόσωπο φόρουμ. Ειχε βγει ανακοίνωση.

ίσως δεν τα θυμάσαι καλά (αν και είναι λίγος ο καιρός).
δεν βρήκα τίποτα.

lyhadj
Εικόνα lyhadj
Απών/απούσα

Ξέχασα να πω οτι είχαν ρωτηθεί και ολες οι πόλεις που έχουμε στην "πανελλαδική λίστα" και απάντησαν μόνο 2 - στάλθηκαν οι απαντήσεις τους στο Υπ. (είχα ξεχάσει να τις επισυνάψω στο αρχικό ποστ)

s-p3ci4L-K
Εικόνα s-p3ci4L-K
Απών/απούσα

Κάντο όπως η Ουτρέχτη

 

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

ΒΑΛΤΟΣ ΕΙΣΑΙ ΡΕ? Καλοκαιριάτικα???????
[... μαλώνεις ρε????....πες ρε, μαλώνεις???]

Αααχχχχχ!!!! Τι μας κάνεις μεσημεριάτικα!!!

Πραγματικά, πιστεύετε ότι υπάρχει έστω μια πιθανότητα στο εκατομμύριο, να ζήσουμε κάτι τέτοιο, τόσο στρωμένο / οργανωμένο / υποστηριγμένο / διαδεδομένο / αγκαλιασμένο από όλες τις πλευρές, εδώ στον Ελλαδικό χώρο?

Μιλάω ακόμα και για ακραία σενάρια: μετά από πετρελάϊκή κρίση, ή με 34 € το λίτρο η βενζίνη, ή διόδια 5 ευρώ κάθε 500 μ ακόμα και στο κέντρο της πόλης, ή μέτρο όπως "μονά-ζυγά-τετράγωνα-κύβοι-πρώτοι αριθμοί - τέλειες ρίζες - διαιρούμενα με το 3"..... μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Πιστεύετε ότι ο Έλληνας θα άφηνε στην άκρη το ΙΧ του για να κάνει 1 χλμ με ποδήλατο?

s-p3ci4L-K
Εικόνα s-p3ci4L-K
Απών/απούσα

ΝΑΙ το πιστεύω και πες με ρομαντικό, πες με κόπανο. 

Και δεν είναι ο Έλληνας, είναι ο οκνηρός άνθρωπος. 

Για φαντάσου τη κηφισίας με δυο λωρίδες ανα κατεύθηνση, και η μια δεξια για ποδήλατα και πεζούς. Και μαγαζάκια ανα μήκος, καφέ, μπαράκια, συνοικιακά, κόσμο να αράζει.

Και σκέψου άλλο ένα. Σύστημα λεωφορ΄΄ιων, τράμ τρόλλευ που να λειτουργεί, και με το εισητήριο που πληρωνει ο πολίτης να δικαιούται και το ποδήλατο, που θα έχει σε κάθε στάση ή ακόμη και αυτά τα καινούργια πατίνια. Ε το παίρνεις ή δε το παίρνεις; Μια ήσυχη πόλη, που δε θα φοβάσαι μη σε πούνε παλαβό που σαι εσύ με το ποδήλατο ενώ όλοι οι άλλοι είναι με το αμάξι, γιατί παίζει και αυτό, και απο κει που θα ξόδευες 300 το μήνα σε βενζίνες, άγχος στρές, βάλε και σέρβις βάλε και πάρκινγκ, θα ξοδεύεις τα 50 της κάρτας σου του επιβάτη.

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

μόνο αυτές τις δύο λέξεις από Μ μπορώ να σκεφτώ.

Μαρέσεις

Μακάρι

s-p3ci4L-K
Εικόνα s-p3ci4L-K
Απών/απούσα

Και εσύ Λάμπεις Μπάμπη μου

Αφου είμαστε δυο, θα υπάρξουν και τρεις, και αφου υπάρξουν τρεις θα γίνουμε όλοι

didotou
Εικόνα didotou
Απών/απούσα
nemas
Απών/απούσα

Απο ότι έχω δει όπου περνάει κλειστός ποδηλατόδρομος αναβαθμίζεται η γειτονιά 

Royal Oak
Εικόνα Royal Oak
Απών/απούσα

Μακρύς ο δρόμος! Τόσο μακρύς που ...

(στο μεταξύ όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη, με την τρέχουσα μανία των ανθρώπων να τρέχουν και να μη φτάνουν σε δρόμους μπλοκαρισμένους, βλέπουμε ή τουλάχιστον εγώ βλέπω, μια επιδείνωση στην συμπεριφορά των οδηγών ακόμα και σε δρόμους δίχως σπουδαία κίνηση, με χειρότερη την απαξίωση να κρατήσουν απόσταση ασφαλείας από τον ποδηλάτη, ξυρίζω κατάσταση ή να προσπερνάνε με ανορθόδοξους τρόπους, πχ από δεξιά αν κάποιος υποχρεώνεται λόγω στροφής δεξιά να κινηθεί προς την αριστερή λωρίδα, βλ. 3ης Σεπτεμβρίου και Μάρνη ας πούμε, μια στροφή δεξιά πολύ πιεσμένη κυκλοφοριακά που ρισκάρεις να σε κλείσουν άσχημα αν παραμείνεις στη δεξιά λωρίδα, από όσους στρίβουν δεξιά από τη μεσαία λωρίδα! Ξέρω μιλώ πολύ γεωμετρικά, αλλά έτσι είναι. Έχω κάνει τους υπολογισμούς μου γι' αυτό το σημείο. Ας κάνουμε το σταυρό μας; )

Για το ερωτηματολόγιο τώρα.

Εργαλείο κωλυσιεργίας ίσως; Να σύρουμε δηλαδή τους χρήστες στο ρόλο του Πανεπιστήμονα; με Π κεφαλαίο;

Δεν απορώ, ούτε με στενοχωρεί που δέχτηκα επίπληξη για τα σχολιά μου αλλού, αντίθετα κατανοώ, πώς οι άνθρωποι που σπατάλησαν εθελοντικά το χρόνο τους να ικανοποιήσουν με απαντήσεις τις εκάστοτε ερωτήσεις των ιθυνόντων, νιώθουν αδικημένοι, καθώς εμείς εκ του ασφαλούς σχολιάζουμε αρνητικά.

Αλλά ας βάλουμε το χέρι στο καυτό λάδι (μεσαιωνική δοκιμασία για την διαπίστωση της ειλικρίνειας του δοκιμαζόμενου) και ας καταδείξουμε σε ποιά γωνιά του Πλανήτη που το ποδήλατο αβαντάρεται, ασχολήθηκαν οι ποδηλάτες και οι φορείς τους a priori με στατιστικές χρήσης, την μελέτη των αναγκών και την ποιότητα των υποδομών; Όχι να εκφέρουν δηλαδή παρατηρήσεις σε δεδομένες έρευνες, αλλά να τις κάνουν.

Κι ακόμα η ΕΟΠ τι έργο πληρώνεται να επιτελέσει για την ποδηλασία; Είναι στο ρόλο της να διενεργεί και έρευνα;

Ρωτώ ως άσχετη και δυστυχώς πολύ άχρηστη. 

didotou
Εικόνα didotou
Απών/απούσα

Τι να πρωτοπείς;!

Μπορούμε πάντως, μετά από όλα αυτά, να δούμε ξανά ποιο είναι το όραμα μέσα από αυτήν την πραγματικότητα, πιο γειωμένα ίσως πια, αλλά και πιο έμπειρα και πιο επίμονα και πιο ρεαλιστικά.

Γιατί τώρα πια ξέρουμε πολλά περισσότερα

Kikaksotiko
Εικόνα Kikaksotiko
Απών/απούσα

Παιδιά... Δεν τους έχουμε ανάγκη....... Δεν έχετε καταλάβει ότι εδώ στην Ελλάδα δε τους ενδιαφέρει να έχουν πνευματικά ψυχικά και σωματικά υγιείς ανθρώπους;;; όχι δεν τους ενδιαφέρει.. Και επειδή το ποδήλατο δημιουργεί υγιείς, καλλιεργημένους, αυτόνομους και αφυπνισμένους και πολιτισμένους πολίτες δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουν ούτε υποδομές για το ποδήλατο ούτε τίποτα.... Εδώ κάψανε τα δάση μας για να κάνουν ανεμογεννήτριες.... Τι να λέμε τώρα;;; για αυτό εύχομαι καλή δύναμη και να γίνουμε πρότυπο για άλλους ανθρώπους με τον δικό μας τρόπο ζωής... Μόνο πετάλι βρέξει χιονίσει και θα έρθουν και άλλοι.... 

RockaRolla
Εικόνα RockaRolla
Απών/απούσα

Royal Oak wrote:
.... Κι ακόμα η ΕΟΠ τι έργο πληρώνεται να επιτελέσει για την ποδηλασία; Είναι στο ρόλο της να διενεργεί και έρευνα;

Ρωτώ ως άσχετη και δυστυχώς πολύ άχρηστη.

Τώρα ψωνίσαμε από σβέρκο.... Ο ρόλος της ΕΟΠ είναι διαφορετικός (στα χαρτιά / στα λόγια) και ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ (ακόμα χειρότερα δηλαδή) στην πράξη. Στην ουσία, αμφιβάλω αν ασχολούνται ΟΣΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ / ΟΣΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ με την αγωνιστική ποδηλασία (που έχει και "ψωμί" για την πάρτη τους), πόσω μάλλον για την αστική ποδηλασία..... Σαν ανέκδοτο μου ακούγεται.

Για το κομμάτι αυτό, υπάρχουν οι ομάδες / οι ποδηλατικοί σύλλογοι / τα clubs. Για την ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Πριν καμιά 10αριά χρόνια, είχε γίνει μια προσπάθεια να ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ / να ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥΜΕ / να ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ. Είχαμε συναντηθεί όλοι στην Επταχάλκου. Από την πιο μικρή ομαδούλα/ παρέα που βόλταρε πχ στο Μαρούσι, μέχρι πιο οργανωμένες μορφές, [πιο μεγάλες παρέες δηλαδή.....yes] Το θυμάμαι γιατί είχα πάει ως εκπρόσωπος της "ΜΠΛΕ". Με μπόλικο ενθουσιασμό, με πολύ κέφι, με πραγματική αγάπη για το ποδήλατο, είχαμε κάτσει σε "στρογγυλό τραπέζι". Θυμάμαι ότι έφυγα με ελπίδες..... Γιατί είχα δει κόσμο που πραγματικά ΗΘΕΛΕ να δει πράγματα να γίνονται για το ποδήλατο.

... ο καιρός πέρασε, μεγαλώσαμε, και δεν είδα νέους με χρόνο και όρεξη να τρέχουν / να συνεχίζουν όλο αυτό το πράγμα..... Περάσαμε και κάτι κρίσεις, έσβησε και το FreeDAY, έσβησαν πολλά πραγματα..... οπότε έχουμε απομακρυνθεί από τα όνειρα μας εκείνα. Τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ, έτσι το βλέπω εγώ.

Η πίεση πρέπει να έρθει από τον "ΧΡΗΣΤΗ". Από τον ποδηλάτη. Αυτό υποστήριζα πάντοτε. Και θα έρθει είτε άμεσα (με φωνή, με ποδηλατοπορεία, με ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σε συζητήσεις με θεσμικούς παράγοντες), είτε έμμεσα ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

... αυτά τα ολίγα....

contact