Οφέλη για τον Εργοδότη

  • Αυξημένη παραγωγικότητα από την “ενεργοποίηση” του ποδηλάτη με την άσκηση.
  • Υπάληλοι με λιγότερο άγχος μετακίνησης.
  • Λιγότερες απουσίες λόγω καλύτερης υγείας.
  • Λιγότερες αργοπορίες. Οι ποδηλάτες δεν επηρεάζονται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, ούτε καθυστερούν ψάχνωντας που θα παρκάρουν.
  • Λιγότερος φόρτος παρκαρίσματος στην περιοχή της εταιρίας. Ο κυκλοφοριακός φόρτος που δημιουργεί μια εταιρία επηρεάζει πρώτα πρώτα τους ίδιους τους εργαζόμενους της εταιρίας αλλά μπορεί να προκαλέσει ακόμα και αντιπαλότητες με τους περίοικους.
  • Φθηνότερες υποδομές για παρκάρισμα.
  • Καλύτερη εικόνα εταιρικής ευθύνης.
Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
contact