4η Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.), το οποίο θεσμοθετήθηκε με την ψήφιση προσφάτως του νόμου για την Οδική Ασφάλεια, υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρου Βούγια. Το θέμα της συνεδρίασης, που είναι η τέταρτη μέχρι σήμερα, ήταν η τροποποίηση - αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Από τη συνεδρίαση αναδείχθηκαν τα εξής:

1. Ο Κ.Ο.Κ. στην Ελλάδα έχει τη μορφή νομικού κειμένου και σκοπός του είναι να θεσπίζει τους κανόνες κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα με στόχο την ασφαλή διακίνηση ατόμων και εμπορευμάτων σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία. Επιπλέον, ο Κ.Ο.Κ. αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο για την απόδοση ευθυνών και την επιβολή ποινών στους παραβάτες.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ανασυγκροτήθηκε πρόσφατα η Διαρκής Επιτροπή Αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ. Έτσι δίδεται η δυνατότητα τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη σημερινή συνεδρίαση ενός ευρύτερου οργάνου διαβούλευσης όπως είναι το Ε.Σ.Ο.Α. να αποσταλούν στην αρμόδια Επιτροπή του Κ.Ο.Κ., η οποία και αποτελεί το γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας για την τροποποίηση των διατάξεων του αντίστοιχου νομικού κειμένου. Αποφασίστηκε στη συνεδρίαση αυτή, η συνεργασία να είναι εκτενής και συστηματική καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου της Επιτροπής ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα που θα αποτυπωθούν στο τελικό κείμενο του αναθεωρημένου Κ.Ο.Κ. δεδομένου ότι υπάρχουν κοινοί συμμετέχοντες στα δύο όργανα.

3. Η ανάγκη αναμόρφωσης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. ενισχύεται από τις μεταβολές στα χαρακτηριστικά της οδικής κυκλοφορίας, τις εξελίξεις στις υποδομές και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. Η Πολιτεία οφείλει, και αυτό πράττει σήμερα, να μελετά, συμπληρώνει και τροποποιεί τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις διαβλέποντας στη διαμόρφωση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας.

4. Προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης – τροποποίησης – συμπλήρωσης των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:
• Συμπλήρωση ή/και τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ο.Κ. που αφορούν στην ασφαλή μετακίνηση πεζών, ΑμεΑ και δικυκλιστών (ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές). Συγκέντρωση όλων των επί μέρους αποφάσεων/εγκυκλίων που αφορούν στις παραπάνω ομάδες και ενσωμάτωσή τους σε ένα κείμενο.
• Εξέταση της αναγκαιότητας αναμόρφωσης του συστήματος προστίμων με εξορθολογισμό των ποινών, κλιμάκωση των προστίμων με μοναδικό στόχο την πρόληψη.
• Συμπλήρωση ορισμών όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Προσθήκη νέων πινακίδων για τη σήμανση των οδών για την κάλυψη των κενών που αφορούν στη σήμανση ποδηλατοδρόμων, σηράγγων, εργοταξίων, κ.λπ.
• Εκσυγχρονισμός διατάξεων του Κ.Ο.Κ., λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες και προδιαγραφές τόσο των υποδομών, όσο και των οχημάτων.
• Ανάγκη για σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων επί των εμπλεκόμενων στην εφαρμογή.
• Επανεξέταση της ισχύος της άδειας ικανότητας οδήγησης και της διαδικασίας ανανέωσής της καθώς και αναβάθμιση του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών.
• Διερεύνηση για την άρση τυχόν αντιφάσεων στα άρθρα του υφιστάμενου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Για όλα αυτά διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις από τους συμμετέχοντες, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα κατατεθούν στη Διαρκή Επιτροπή Αναθεώρησης προκειμένου να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο του αναθεωρημένου Κ.Ο.Κ.

Τέλος, αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση να γίνει εντός του Φεβρουαρίου 2011 και ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αποστείλουν προτάσεις, ώστε να διαμορφωθεί η θεματολογία των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2011 ώστε να υπάρχει χρόνος για προετοιμασία και ενδιάμεση διαβούλευση.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
contact