2η Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

1 καταχώριση / 0 νέα/ο
exomail2003
Εικόνα exomail2003
Απών/απούσα

Σύνοψη

Τη δεύτερη συνεδρίασή του πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, έπειτα από πρόσκληση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Νίκου Σηφουνάκη, το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.), υπό την προεδρία του Υπουργού κ. Δημήτρη Ρέππα. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε στη 2η συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή και η ένταξή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, είναι το καθ’ ύλη αρμόδιο για το θέμα της ημερήσιας διάταξης Υπουργείο, εστάλη από τον Υφυπουργό Υπο.Με.Δι. πρόσκληση προς την αρμόδια Υφυπουργό και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. με ανάλογη εισήγηση επί του θέματος.

Συμμετείχαν......

Τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. καθώς και οι προσκεκλημένοι εισηγητές του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αφού συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των μελών του Ε.Σ.Ο.Α. που εστάλησαν στη Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Υπο.Με.Δι., αποφάσισαν μεταξύ άλλων, τα εξής:

1.Ένταξη ειδικού προγράμματος για την κυκλοφοριακή αγωγή στο τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε., το ΙΟΑΣ, τον Σ.Ε.Σ. και την Τροχαία (με την διάθεση 100 αξιωματικών)
2.Αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και των έγγραφων προτάσεων φορέων του Ε.Σ.Ο.Α., μετά από έλεγχο και έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3.Άμεση (από το Σεπτέμβρη) ένταξη του προγράμματος για την κυκλοφοριακή αγωγή στο μάθημα της Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου σχολείου στα 800 μεγαλύτερα δημοτικά σχολεία της χώρας. Εισαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών από το 2011 – 2012.
4.Ένταξη του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στο πρόγραμμα της Δια Βίου Εκπαίδευσης μέσω των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και τις Σχολές Γονέων, με ενεργή συμμετοχή των Δήμων.
5.Αξιοποίηση του θεσμού των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε. καθώς και με τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων. Καθιέρωση υποχρεωτικής επίσκεψης στα ΠΚΑ στο πλαίσιο του μαθήματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής.
6.Καθιέρωση πιστοποίησης για την παρακολούθηση του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής
7.Δημιουργία ιστοσελίδας για το Ε.Σ.Ο.Α.
8.Ενιαία επικοινωνιακή πολιτική για την οδική ασφάλεια και διασφάλιση μετάδοσης σχετικών ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων σε ώρες υψηλής ακροαματικότητας και τηλεθέασης.
9.Το θέμα που θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. είναι: “oδική ασφάλεια στον αστικό ιστό”.

Το τρίτο σε σειρά συνημμένο αρχείο περιέχει περίληψη/σημειώσεις της εισήγησης των Ποδηλάτ-ισσ-ες/Φίλοι του Ποδηλάτου.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
contact